Riviercruises en Waterpoort

Het Waterpoortgebied biedt aantrekkelijke aanmeer- en excursiemogelijkheden voor de snel groeiende riviercruisemarkt.

Om deze internationaal opererende branche te interesseren voor Waterpoort, is een tweetal Engelstalige factsheets opgesteld. De eerste omvat een positionering van ons gebied en vier onderwerpen die een nadere duiding geven.

De tweede (Our excursions en Regional Highlights) geeft een uitwerking van de gebiedsduiding in de vorm van een viertal voorbeeldroutes, zoals die aan de touroperators van de riviercruises kunnen worden aangeboden.

Beide factsheets worden op internationale beurzen en conventions (zoals in Hamburg en in Wenen) verspreid en ter plekke toegelicht aan de branche.

Ook op de Waterpoort-netwerkmiddag op 9 november 2017 in Willemstad komen deze documenten ter sprake.

Brochure Riviercruises

Riviercruises en Waterpoort