Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.

Water, deltanatuur/landschap en erfgoed. Dat is waar het binnen Waterpoort om draait. Waterpoort is een samenwerkingsorganisatie op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland met als doel samen kansen te benutten die we alleen niet kunnen realiseren.

 

Lees meer »

Netwerk

In Waterpoort werken we samen aan concrete projecten die bijdragen aan een grotere regionale bedrijvigheid. De netwerk- en samenwerkingsorganisatie van Waterpoort wordt hiervoor gecontinueerd.

Bekijk het netwerk »