2020-2021

Jaar van de streekproducten

Het thema van streekproducten sluit aan bij de trend om gezond, vers en duurzaam te eten en kan bijdragen aan het versterken van de identiteit van Waterpoort en het versterken van het netwerk.

Lees meer
Screenshot 2020 09 04 at 13.52.04

Water, Natuur en Erfgoed zijn de thema’s die kleur geven aan onze dromen.

We versterken het bestaande landschappelijk kwaliteiten met daarin de grote wateren, kreken, historische stormvloeden, ontginningen, kleipolders, teelt van suikerbieten, de Naad van Brabant, de Zuiderwaterlinie en het religieus verhaal van verbondenheid met de Vlaamse Bernardusabdij. Grote maatschappelijke veranderingen en lokale ontwikkelingen op het gebied van landbouw, klimaat, economie, leefbaarheid en recreatie hebben we op ons kleurenpallet. Elk kalenderjaar zetten we een thema in de spotlight, met tot op heden 2017 als jaar van de biet, 2018 als jaar van het water, 2019 als jaar van het klimaat en 2020-2021 als dubbeljaar van de streekproducten.