2022

Jaar van het landschap in beweging

We laten ons inspireren, maken zichtbaar wat het thema voor Waterpoort betekent én stimuleren initiatieven rond dit thema.

Lees meer
logo WP 2022 jaar van het LANDSCHAP in BEWEGING

Water, Natuur en Erfgoed zijn de thema’s die kleur geven aan onze dromen.

We versterken het bestaande landschappelijk kwaliteiten met daarin de grote wateren, kreken, historische stormvloeden, ontginningen, kleipolders, teelt van suikerbieten, de Naad van Brabant, de Zuiderwaterlinie en het religieus verhaal van verbondenheid met de Vlaamse Bernardusabdij. Grote maatschappelijke veranderingen en lokale ontwikkelingen op het gebied van landbouw, klimaat, economie, leefbaarheid en recreatie hebben we op ons kleurenpallet. Elk kalenderjaar zetten we een thema in de spotlight, met tot op heden 2017 als jaar van de biet, 2018 als jaar van het water, 2019 als jaar van het klimaat en 2020-2021 als dubbeljaar van de streekproducten.