Waterpoort organiseert een Waterpoort Academy

Op 6, 13, 20 en 27 november 2013 organiseert Waterpoort een Academy.

Aan de Academy nemen vertegenwoordigers van de volgende organisaties deel: Suiker Unie, buro Kreek enzo, Brabantse Wal, waterschap Brabantse Delta, provincie Zeeland en gemeenten Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Tholen en Roosendaal.

Na de Academy is elke deelnemer in staat om de noodzaak, de kenmerken, de mogelijkheden en de voorwaarden van gebiedsontwikkeling op basis van gebiedseigen dynamiek te duiden in de eigen organisatie en de eigen projecten.

Elke deelnemer brengt een casus in. Klein of groot, dat maakt niet uit: het gaat om een dilemma of opgave, die niet zomaar langs de gebaande paden tot een goed einde gebracht kan worden. Tijdens de eerste kennismaking wordt de casus kort toegelicht en bespreken we welk succes geboekt zou moeten worden. In teams werken we aan meerdere casussen. Zo krijg je kruisbestuiving, samenwerking en een gedeelde oplossing(richting). Op de laatste bijeenkomst presenteert elke deelnemer de geleerde lessen, toegepast in de casus, aan het publiek waar ook de eigen leidinggevende en de schaduwdeelnemer deel van uit maken.

Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben meegedaan en een goede eindpresentatie geven, ontvangen een Waterpoortcertificaat en worden met naam genoemd op de Waterpoort website als vraagbaak voor gebiedsontwikkeling op basis van gebiedseigen dynamiek.

Bij gebleken succes en voldoende animo zullen er in 2014 meer Academy’s volgen.