‘Waterpoort ondernemers in beeld’ Jack Westdorp

Jack Westdorp ‘Alleen ga je harder, samen kom je verder.’

Ruim 35 jaar vrijwilligerswerk in Tholen, vele memorabele momenten die hij heeft georganiseerd maar vooral zijn betrokkenheid bij de promotie van zijn Tholen zorgen ervoor dat ik lachend tegen Jack zeg; ’je bent gewoon mister Tholen.’ Een titel die wat mij betreft omschrijft wie Jack is en waar hij voor staat.

Kun je kort je bedrijf beschrijven?
‘Mijn bedrijf Jack Westdorp Memorabele Momenten heeft als doel om bijzondere momenten in het leven memorabel te maken. Mijn bedrijf bestaat oorspronkelijk uit drie onderdelen. Het grootste aandeel zijn evenementen. Dan moet je denken aan bijzondere jubilea van een bedrijf, die vaak grootschalig zijn. Maar ook kleinere events probeer ik altijd op een bijzondere manier te organiseren, denk daarbij aan een dagtocht met families of ondernemers door onze gemeente. Daarnaast begeleid ik de inhoudelijke afscheidsdienst bij uitvaarten en ben ik trouwambtenaar.
Omdat ik gedeeltelijk in Frankrijk woon en de omgeving daar goed ken ga ik me nu ook richten op het organiseren van huwelijksfeesten in Frankrijk. Het zou mooi zijn als dit als nieuw onderdeel binnen memorabele momenten erbij komt. Daar ga ik deze zomer extra veel promotie voor maken.’

Wat is het bijzondere aan je bedrijf?
‘De manier waarop ik iets organiseer is het meest onderscheidend. Ideeën ophalen, luisteren wat er leeft en speelt en van daaruit heb je een vertrekpunt om iets moois te organiseren. Dit doe ik altijd samen. Ik probeer bij bedrijfsevenementen altijd medewerkers te betrekken waardoor je gedragenheid en enthousiasme binnen het bedrijf krijgt. Dit proces kost aan de voorkant veel tijd, maar op deze manier maak je het evenement pas echt memorabel.’

Wat is je verbinding met Waterpoort?
‘Ik werd benaderd voor de Waterpoort Academy, maar op dat moment kwam het niet uit.
Later werd ik hier weer voor getipt. Omdat ik toen iets wilde doen op het gebied van toerisme in mijn eigen regio heb ik de promotie van Tholen als case ingebracht en daarmee aan de 7e Waterpoort Academy deelgenomen. Hier leerde ik het speelveld in beeld te brengen van wie er belangrijk zijn om de opdracht te realiseren. Zo is het balletje gaan rollen. Inmiddels ben ik onderdeel van het marketingteam geworden wat de streek promoot op het gebied van recreëren, wonen, ondernemen en werken.’

Jack is inmiddels een bekend gezicht binnen Waterpoort. Mede door zijn rol van lokale aanjager van het Waterpoort weekend, waarbij zijn passie voor evenementen en Waterpoort helemaal tot zijn recht komt, en als lid van het lerend netwerk van Waterpoort.

Hoe onderneem je in deze Coronatijd?
‘Ik was bezig met een groot jubileum evenement te organiseren voor een bedrijf toen de Coronacrisis toesloeg. Hopelijk wordt in september alsnog besloten dat het volgend jaar door kan gaan, maar het blijft lastig omdat het gaat om een bijeenkomst van 900 gasten.
Evenementen is het allergrootste deel van mijn bedrijf, en juist deze zijn door de Corona helemaal weggevallen.’

‘Alsof het zo moest zijn kreeg ik eind vorig jaar de vraag of ik een opdracht wilde aannemen op het gebied van communicatie/projectmanagement.
Eigenlijk had ik het er te druk voor maar omdat ik de opdrachtgever goed kende zei ik toch maar ja.
Uiteindelijk kreeg ik steeds vaker het verzoek tot zo’n soortgelijke opdracht. En als dan tijdens de corona een groot evenement wegvalt dan blijkt dat het ruimte biedt aan die nieuwe opdrachten die ik extra energie kan geven.’

Ik ben nu onder andere projectleider van Havenzicht. Dit pand is een 300 jaar oude herberg die door een ondernemer is gekocht en die van dit pand de ‘Huiskamer van Sint-Annaland’ wil maken. Een ontzettend mooi project om bij betrokken te zijn. Net als de promotie van het handelsmerk ALVANTHO wat staat voor de allerbeste vroege aardappelen van Nederland; hét streekproduct van Tholen.’
Deze opdrachten hebben ertoe geleid dat dit nu een vierde onderdeel is geworden binnen mijn bedrijf. Daarom is mijn advies: sluit niet te snel een opdracht uit, ook al is die in eerste instantie niet je core business.’

Kijk voor meer informatie op:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jackwestdorp/

Memorabel trouwen: https://www.facebook.com/memorabeltrouwen/
Memorabel afscheid: https://www.facebook.com/MemorabelAfscheid/

Eiland Tholen: https://www.facebook.com/EilandTholen/
Havenzicht: https://www.facebook.com/HuiskamervanSintAnnaland/
Alvantho: https://www.facebook.com/AllesvanTholen