Waterpoort, een avontuur voor iedereen!

Tijdens de 3e Waterpoortconferentie op 27 november 2014 werd duidelijk dat Waterpoort niet alleen werkt maar ook leeft. Ruim 150 deelnemers lieten zien dat zij allemaal betrokken zijn maar ook iets willen met het gebied. Het pittoreske Willemstad was deze keer het decor. Tijdens de 8 verschillende workshops, allemaal op bijzondere locaties in en om Willemstad, ontstonden veel concrete ideeën. Eén daarvan was dat Waterpoort een avontuur moet zijn voor iedereen. Dat avontuur kun je op allerlei manieren met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld door een amfibievoertuig in te gaan zetten die de verbinding maakt met Goeree-Overflakkee én Tholen maar ook met Steenbergen én Bergen op Zoom. Michael Daamen van Energiek Moerdijk gaf aan dat er, om echt stappen te kunnen zetten, verbinding nodig is tussen overheid en het bedrijfsleven, vooral met een grote onderneming. Tijdens de conferentie boden enkele deelnemers aan om hem hierbij te helpen. Joost van Rijckevorsel van Fort Sabina sprak de ambitie uit om in 2020 energie neutraal te zijn. 

Duidelijk werd dat er volop kansen liggen in het gebied. Maar hoe nu verder? Wat maakt nu het verschil tussen dromen en daden? Volgens Burgemeester Jac Klijs door met eenvoudige initiatieven aan de slag te gaan, houd het klein, is zijn advies. Voorzitter Jan Hoogendoorn was onder de indruk van de betrokkenheid van deelnemers: “Wat een inspiratie en bezieling. We willen met velen middels Waterpoort verder op weg naar duurzaam ontwikkelen én uitvoeren. Nu is het zaak om gezamenlijk belang te formuleren als doel voor de vele voornemens tot samenwerking”.

Tot slot nodigde Burgemeester Klijs iedereen uit het het gat tussen droom en daad te vullen met iets concreets, dan kijken we hoe we dat met elkaar kunnen versterken!

Lees ook de Terugkoppeling Workshops 3e Waterpoort Conferentie.