Benedensas als toeristische poort

Ondernemer Akkermans wil een voormalige beheerderswoning aan de monding van de Steenbergse Vliet veranderen in kleinschalige horeca (met tuinterras) en een B & B-locatie. Maar deze plek ligt in de EHS, het bestemmingsplan laat deze functies niet toe, de eigenaar van de ondergrond ligt dwars en het Rijk ziet problemen als vanwege de aanvoer van extra water in het Volkerak deze buitendijkse locatie gevaar gaat lopen. Kortom, een uitdaging om hier iets van te maken.

Vanuit Waterpoort is onderzocht hoe alle partijen tegenover deze nieuwe bestemming staan zonder dat dit afbreuk doet aan  hun eigen belangen. Respect voor ieders posities, vertrouwen, durven ‘over te steken’ en echt luisteren naar elkaar. Binnen een jaar bleek het mogelijk om niet alleen een gezamenlijk gedragen plan te maken maar ook de EHS te herbegrenzen (met per saldo een toename van het EHS-gebied), planologisch de nieuwe bestemmingen te regelen, privaatrechtelijk met de grondeigenaar de nodige afspraken te maken en een risico-afdekking met het Rijk overeen te komen.

De combinatie van een door passie gedreven inzet van partijen, de wil om iemand anders iets te gunnen en de gedeelde liefde voor de locatie zorgde ervoor dat bij Benedensas  een nieuwe, toeristische poort is gekomen die voorziet in een behoefte van vele watersporters, fietsers en wandelaars.