Energiek Moerdijk, een beweging die groeit!

Op de informatiebijeenkomst in het MarklandCollega op 11 oktober werd duidelijk dat de initiatiefgroep van Energiek Moerdijk op steun en sympathie van de Moerdijkse samenleving kan rekenen.

Zo’n 125 belangstellenden kregen een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld. In een korte presentatie werd uitgelegd waarom een aantal energieke Moerdijkers zich inzet: samen energie besparen, produceren en inkopen om het betaalbaar, duurzaam en van onszelf te maken. Een vertegenwoordiger van een vergelijkbaar initiatief in Dongen vertelde over zijn ervaringen.

Enkele leden van de inmiddels gevormde Raad van Advies van Energiek Moerdijk vormden een panel waaraan vragen konden worden gesteld. Met de Rabobank en communicatiebedrijf RITHO werd een intentieverklaring ondertekend over samenwerking in het eerste jaar.

Aan het einde van de avond konden bezoekers bij een viertal tafels het gesprek aangaan met leden van de verschillende werkgroepen. Het resultaat hiervan is dat 18 mensen zich als nieuw werkgroeplid hebben aangemeld! Deze werkgroepen gaan nu aan de slag om op 17 december tijdens een volgende bijeenkomst hun ideeën te presenteren.

Tenslotte werd ook nog de website www.energiekmoerdijk.nl gelanceerd waar meer informatie en mogelijkheden tot aanmelding voor een van de werkgroepen te vinden is,

Michael Daamen