‘DROMEN WORDEN GEREALISEERD IN DE WATERPOORT ACADEMY’

‘DROMEN WORDEN GEREALISEERD IN DE WATERPOORT ACADEMY’

‘Dromen worden gerealiseerd in Waterpoort’, dat concludeerde Silvia Bal als voorzitter van de Initiatiefgroep Waterpoort op de afsluitende dag van alweer de 8e Waterpoort Academy. Op 7 februari, de eerste dag van de academy, vertelden 10 bevlogen mensen uit het Waterpoort-gebied hun droom aan haar. Ruim twee maanden later op 11 april is ze bijzonder verrast te zien hoe sommige deelnemers – in vaktermen gezegd – van modus 1 naar modus 2 zijn veranderd; een aanduiding die aangeeft dat deelnemers van een eendimensionale benadering naar meerwaardecreatie zijn gegaan voor het gebied, de mensen én henzelf! Silvia Bal geeft aan dat de meerwaarde van Waterpoort zich niet altijd even makkelijk laat uitdrukken in cijfers en dat juist deze alumni telkens weer die meerwaarde het beste duiden!

 

In de ochtend bracht ‘De Waterpoort’ alle deelnemers en begeleiders over het Volkerak en om het onbewoonde natuureiland ‘Noordplaat’ dat is gelegen op de grens van de provincie Zeeland, de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant. In een informele setting konden de deelnemers nog even de puntjes op de ‘i’ plaatsen voor de middag; die stond geheel in het teken van het presenteren van de resultaten van de Waterpoort academy in een pitch aan gasten die daar direct bij betrokken zijn, zoals bestuurders, ambtenaren en bewoners.

 

10 PITCHES OVER 10 DROMEN

 

Marjon de Rooij, inwoner van Oudenbosch, droomde van een digitaal bottom-up participatieplatform van, door en voor de bewoners van Oudenbosch. Door de Waterpoort academy weet ze nu dat dit er ook écht gaat komen! Haar ideeën zijn alleen maar verder gegroeid en ziet overheidsparticipatie als middel om tot een ‘supergezellig dorp’ te komen!

 

Jeanita Embregts, ambtenaar bij de gemeente Halderberge, droomde van een Waterplein in Oudenbosch dat wordt omarmd door de omwonenden. Door de Waterpoort academy heeft ze al tal van collega’s de meerwaardekansen laten inzien en biedt Kees de Jong na haar pitch spontaan inhoudelijke expertise en kennis over financiering aan vanuit het waterschap Brabantse Delta!

 

Tommy Radkiewicz, gebiedsadviseur bij waterschap Brabantse Delta, droomde van een duurzaam, toekomst gericht landgebruik in het Gastels Laag bij Oudenbosch, middels een ontwikkelingsgerichte en co-creatieve aanpak.

Tommy staat na de Waterpoort academy op het punt gesprekken te starten met de diverse betrokken partijen voor het creëren van onderling begrip en vertrouwen. Tommy geeft aan met extra energie uit de Waterpoort academy weg te gaan!

 

Reamflar Troeman, 4e jaars student International Finance & Control aan de Avans hogeschool, doet een afstudeerstage bij Bras Fijnaart. Reamflar droomt van een energielandschap met olifantsgras wat tevens bedrijfseconomisch haalbaar is. De cijferloze presentatie van deze econoom valt een gast op waarop Reamflar reageert; ‘cijfers geven geen verbintenis’. Reamflar duidt dat als je wil vliegen, je vleugels en wind nodig hebt, en die heeft ie bij Waterpoort gekregen!

 

André van Ast, eigenaar brasserie de Deu-Braek die gelegen is aan het chaletpark De Krabbenkreek, droomde ervan het aangrenzende dorpsbos te maken tot een recreatieve belevenis in verbinding met de directe omgeving van Sint-Annaland. De Waterpoort academy heeft zijn droom alleen maar groter gemaakt en gaat nu voor een veel bredere recreatieve ontwikkeling bestaande uit de uitbreiding van het chaletpark, camping, spelactiviteiten en wellness. Wethouder Frank Hommel droomt serieus met hem mee; ‘jouw droom is mijn droom’.

 

Sandra Roefs droomde ervan dat haar Stadsboerderij De Kleine Kievit een plek kon worden voor alle Bergenaren en hoopte hieraan een passend planologisch regime te koppelen. De Waterpoort academy bracht haar het inzicht en duwtje in de rug om de passie die ze voor deze plek voelt nog sterker uit te stralen. De trotse ouders in de zaal bewijzen dat hierin de eerste stappen al zijn gezet!

 

Michiel Hoog is een duurzame en circulaire agrariër 2.0 en droomde ervan te groeien van 1 naar 8 hectare. Zijn vurige wens is dat de regelgeving hem gaat helpen in plaats van gaat tegenwerken. Wethouder van de gemeente Steenbergen Petra Lepolder ziet dat hij dusdanig op de muziek vooruit loopt, dat het niet in bestaande regelgeving past. De Waterpoort academy heeft Michiel geleerd geduld te betrachten en te werken volgens de ‘meerwaarde-creatie modus 2’. Hij weet nu, wat niet is kan nog komen!

 

Lobke van Oorschot droomde van een pannenkoekenboerderij op de oostkant van het eiland Goeree-Overflakkee. Dit moet de leefbaarheid en het toeristisch-recreatieve aanbod ten goede komen. De Waterpoort academy heeft haar het duwtje in de rug gegeven om met haar droom naar buiten te treden en daarmee ontwikkeling mogelijk te maken. Bovendien mocht ze een kijkje in de keuken nemen bij academy-deelnemer Frans van Nieuwenhuyzen. De gemeente heeft haar idee inmiddels enthousiast ontvangen en ze heeft nu ook een naam; Hoeve Zeldenrust!

 

Frans van Nieuwenhuyzen, eigenaar van camping en chaletpark De Uitwijk, droomde van het maken van een kwaliteitsslag door landbouwgrond om te zetten naar water, natuur en recreatie in verbinding met de Steenbergse Vliet. Frans weet sinds de Waterpoort academy nog beter de energie van andere partijen te gebruiken. Dat die energie er ook is bleek aan de reacties op zijn pitch; zijn buurman wordt er enthousiast van, wethouder van de gemeente Steenbergen Petra Lepolder ziet het als waardevolle aanvulling voor de gemeenschap en Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta biedt aan -kijkend naar de hobbels die nog op de weg liggen-  samen op te trekken!

 

Tim Berendsen, conceptueel horeca-ontwikkelaar droomde van het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering voor Bovendonk om zodoende de restauratie te kunnen bekostigen. Hij zag zijn droom door een samenwerking met de provincie Noord-Brabant in het eerste deel van de Waterpoort academy plotseling voor 200% ingevuld worden! Hij ging vervolgens voor ‘Bovendonk next level’; een bedrijfsvoering die aansluiting vind bij de directe omgeving. Tim gaat nu voor ‘Bovendonk, culturele entree naar Waterpoort’!

 

DIPLOMAUITREIKING & DE DROMEN VAN WATERPOORT

Tijdens de introductie van de laatste academy-dag vertelde programmamanager Ronald Kramps te dromen van een Waterpoort dat niet kijkt naar de grote boze randstad of naar Den Bosch of Middelburg; ‘als alles mag lukken, dan zijn de mensen in Waterpoort trots op hun eigen gebied!’. Die droom is met deze 10 nieuwe alumni weer een hele mooie stap dichterbij gekomen!

 

Cees-Anton de Vries, procesbegeleider van de Waterpoort academy, geeft aan dat de academy geen doel op zich is geweest en dat hij ervan droomt dat alle cases ook na de laatste academy-dag verder gebracht worden. Hij doet hiervoor de indringende oproep naar de gasten om ook na deze dag te helpen bij de ontwikkeling van deze dromen.

 

Tot slot bedankte Silvia Bal de begeleiders Ton van Loon, Dimph Rubbens, Ronald Kramps en Thijs Witjes. Bij het uitreiken van de diploma’s verteld ze zelf ook haar eigen droom die in ontwikkeling is; ‘ik wil van Waterpoort een verblijfsgebied maken en daar gaan we vol mee verder’.