9e Waterpoort Academy

‘WATERPOORT HELPT INITIATIEVEN TE VERBINDEN MET DE PLEK EN HET NETWERK’

 

‘Dankzij Waterpoort weet ik weer echt wat ik wil.’

‘De afgelopen weken heb ik me volledig kunnen focussen op mijn droom’.

‘De begeleiders van de Academy hebben mij geholpen mijn initiatief niet alleen te verbinden met de kwaliteiten van de plek, maar ook met het krachtenveld van mensen in de directe omgeving.’

‘Waterpoort daagt je echt uit concreet te worden en hulp te vragen.’

 

Zomaar een paar quotes van deelnemers van de 9e Waterpoort Academy.

 

Silvia Bal, voorzitter van de bestuurlijke Initiatiefgroep Waterpoort, was op de afsluitende dag van de 9e Waterpoort Academy blij verrast. Een kleine twee maanden na de start van de Academy is het bijzonder om te zien welke ontwikkeling de initiatieven en hun initiatiefnemers hebben doorgemaakt.

 

Ronald Kramps, gebiedsmanager van Waterpoort, geeft aan dat Waterpoort beoogt om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren op basis van de kwaliteiten en potenties die al in de streek aanwezig zijn. Dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. De ruimtelijke ordening in Nederland is vele jaren gebaseerd op top down spelregels en programma’s. Iemand anders bepaalde wat er moest gebeuren en binnen die kaders gingen partijen dan aan de slag. De komende jaren zal het anders gaan. De ontwikkeling van een gebied is het gevolg van wat je zelf bepaalt wat er moet gebeuren. Afwachten tot iemand anders besluit of investeert gaat niet meer helpen. Het gaat erom dat je als burger, ondernemer, ambtenaar, of bestuurder je eigen belang formuleert, initiatief neemt en anderen zover krijgt jou te steunen. Dat is een manier van werken die door alle betrokkenen geoefend moet worden. Niemand kan het in z’n eentje. Je hebt elkaar nodig om ‘het stofgoud van het gebied’ te ontginnen.

Waterpoort heeft pikeurs nodig, die nieuwe verbindingen leggen, nieuwe vaardigheden meebrengen en die diepe gebiedskennis ten toon spreiden. Ook dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is een leerproces nodig.

 

Nieuwe vaardigheden leren aan de hand van de eigen praktijk is de idee achter de Waterpoort Academy. Hoe kun je je eigen belang inbrengen op een manier die aantrekkelijk is voor anderen? Wat zijn voorbeelden van elders? Welke instrumenten zijn beschikbaar?

Deze bijeenkomsten geven een (bescheiden) impuls aan de lokale ontwikkeling en ze dragen bij aan de vorming van een groep mensen die vaardig zijn in het verbinden van initiatieven en het zichtbaar maken van kansen.

 

Cees Anton de Vries, hoeder van leerprocessen en begeleider van de Academy, verwoordt de kern van de aanpak als volgt: ‘Als je iets heel graag wilt bereiken, maar je hebt de middelen en de gelegenheid niet, mobiliseer dan alles wat voor handen is. Dat begint bij jezelf: het écht graag willen. Plaats jouw droom in het verhaal van het gebied en verbind met de mensen. Eén voor één. Geef niet op. Via de mensen bereik je de organisaties. Wat beweegt de mensen? Wat beweegt de organisaties? Wat beweegt er door het gebied? Maak nieuwe combinaties. Houd vol en blijf (samen) leren. Zo kun je bergen verzetten en rivieren verleggen!’

 

12 PITCHES OVER 12 DROMEN

 

Marijke van der Kaaden is docent Ontwikkelen & Onderzoeken bij RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom. Marijke is portefeuillehouder Technasium en is benieuwd hoe een school een opdrachtgever uit het bedrijfsleven met een actueel probleem vindt zodat een bovenbouwstudent kan werken aan een actuele, urgente en regionale opdracht uit de praktijk die niet via de gebaande paden is op te lossen? Marijke gaat bij een landelijk platform hulp zoeken om een website te bouwen voor alle Technasia waarop bedrijven, leerlingen, docenten en alumni elkaar makkelijk kunnen vinden, contact kunnen houden en informatie kunnen uitwisselen.

Sylvia Smit is met haar man Klaas eigenaar van camping Markdal in Standdaarbuiten. Camping Markdal is naast camping ook nog theeschenkerij, pluktuin en jachthaven. Silvia wil haar camping graag uitbreiden en als landschapsontwerper wil ze daarbij de geest van de plek (Genius Loci) proberen te vangen (rust, ruimte, water, natuur, recreatie). Het zelfgemaakte ontwerp ‘Waterparel aan rivier de Mark’ is nog onder embargo, maar de positieve feedback en toegezegde medewerking van de gemeente Moerdijk en waterschap Brabantse Delta zijn alvast binnen!

 

Koen Oosterwaal is eigenaar van DOEN Produkties en DOEN Development en is projectleider bij het Starterscentra West-Brabant. Koen wil van “Het Patronaat”, een voormalige noodkerk in de wijk Fort Zeekant, een hotspot voor de verstopte creatieve economie in Bergen op Zoom en omgeving maken.

Door het faciliteren van een fysieke plek hoopt hij creatief ondernemerschap te stimuleren. Grootste uitdaging voor Koen: hoe mobiliseer is ik mede-eigenaarschap en hoe verbind ik mijn initiatief zo goed mogelijk met de omgeving.

Koen financiert het initiatief grotendeels zelf. In april gaat de schop in de grond en Eric Verheijen (deelnemer aan de 8e Academy) gaat helpen met de website en het creëren van identiteit.

 

Anita Bosker, inwoonster van Oudenbosch en fervent macro- en natuurfotograaf, wil graag iets terug doen voor het gebied dat haar zoveel heeft gegeven. Anita gunt het Gastels Laag de aandacht en bekendheid die het verdient. Anita wil het Gastels Laag niet alleen behouden voor de toekomst, zij wil dat de landschappelijke, ecologische en landschap-historische kwaliteiten worden verbeterd en de verbinding met het culturele erfgoed van Oudenbosch wordt hersteld.

Anita was gewend alles alleen te doen, maar dat werkt hierbij niet meer. Nu gaat ze, met hulp van oud-Academy deelnemers Philippe van Dueren den Hollander, Tommy Radkiewicz (waterschap Brabantse Delta) en Margriet Schipper (provincie Noord-Brabant) Staatsbosbeheer en Stichting De Langenberg, het unieke verhaal van het Gastels Laag vastleggen in een boek om te verbinden en te boeien. Wethouder Melisse van de gemeente Halderberge zoekt graag mee naar de mogelijkheden om te helpen.

 

Nick Kuijstermans is de trotse zoon van oud-deelnemer Adrie Kuijstermans. Net als zijn vader werkt Nick aan de Suikerentrepot in Standdaarbuiten. Nick wil de Suikerentrepot verduurzamen door de inpandige bestemmingen zoals woonappartementen, horeca en andere inpandige bestemmingen energieneutraal te maken middels een warmtepomp via de Mark.

Nick heeft veel geleerd van zijn deelname aan de Academy. Hij heeft dankzij Dimph Rubbens meer kennis gekregen over verduurzamen, hij heeft geleerd hoe je krachtig een pitch houdt en waar je je informatie kunt vinden en wie je daarbij nodig hebt! Nick weet dat hij kan rekenen op medewerking van waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk en hoopt één van de eerste energie neutrale industriële Erfgoed-gebouwen van Brabant te worden.

 

Pieter Kortweg is wat je noemt een man van de streek. Zijn familie boert al 10 generaties in de West-Brabantse kleipolders. Pieter exploiteert Fort de Hel sinds 2017. Pieter ziet het fort als ruimtelijke neerslag van de verbinding tussen authentieke smaak van lokale producten en militaire en agrarische geschiedenis. Pieter heeft de grootste foodtruck van Nederland in bezit. Hij bouwt die grotendeels zelf, net als een aardappelschilmachine en een frietsnijder. Pieter heeft zelf een podium gebouwd waarop hij een grote tent kan zetten voor feesten en partijen. En hij heeft zelf een mega huifkar gebouwd om bezoekers tussen de forten en Vesting te vervoeren. Pieter is bezig met een distributieketen van authentieke lokale streekproducten.

Kortom: een man met ongelooflijk veel talenten (ondernemen, boeren, koken, techniek en geschiedenis) en ideeën! De Academy heeft Pieter uitgedaagd zijn droom te vertellen, te testen en hulp en medewerking te vragen. En te zeggen: neem mij en mijn plannen serieus. Ik kan het niet alleen! Investeer in mij!

 

Bea Hoeks – de Laat steekt al jaren haar ziel en zaligheid in de organisatie van de Bernardusdagen. Via de Bernardusdagen en de parochies van Oud Gastel, Wouw, Oudenbosch en Hoeven kun je de unieke ontstaansgeschiedenis van West-Brabant beleven! Het vertelt letterlijk en figuurlijk het ontstaan van de Polders van West-Brabant.

Het beste wat Bea na de Waterpoort Academy kan overkomen is dat zij het eigenaarschap van de Bernardusdagen meer gaat delen en verbinden met andere personen (waaronder de vele vrijwilligers) en andere activiteiten en festiviteiten. Haar man en zoon zijn ervan overtuigd dat op deze manier de Bernardusdagen in de regio en daarbuiten beter bekend en beleefd gaat worden.

 

Karin van de Wouw is samen met William eigenaar van BIJ ONS Opslag Units in Steenbergen. Karin is een Manusje van alles en nu duiken en onderwaterfotografie niet meer mogelijk is, is ze op zoek naar nieuwe uitdagingen. Haar plekje aan de Steenbergse Vliet is zo bijzonder dat het is opgenomen op de Recreatieve Kansenkaart van de gemeente Steenbergen. Karin wil naast haar loodsen een rustplek te maken. Een plek waar ruimte is voor natuur en voor eco-friendly recreatiebungalows aan de Vliet. De Waterpoort Academy heeft Karin met name geholpen haar plek centraal te stellen, te bedenken wat daar echt bij past en dit vooral te verbinden aan mensen.

 

Eefke Bastianen is eigenaar van Zorgonderneming Equimeo. Eefke begon de Academy met de droom om locatie te vinden in de buurt van de Annavosdijk te Sint Annaland, waar mensen die zich willen ontwikkelen of die even ruimte nodig hebben tijdelijk kunnen wonen/logeren.

Op dag 2 van de Academy kantelde dit totaal. Pieter Korteweg bood met zijn agrarische kennis hulp en wees op de mogelijkheid de direct omliggende gronden te verwerven. En via deze bocht kwam Eefke weer terug bij haar oorspronkelijke droom, namelijk een groter perceel waarbinnen al haar dromen gerealiseerd kunnen worden. Een plek en initiatief dat gehoord mag worden.

Waar je struikelt ligt je schat. Er is geen weg meer terug. De droom is wakker!

 

Cindy Hornstra is beleidsmedewerker toerisme en recreatie bij de gemeente Tholen. Bovendien is zij lid van het marketingteam Tholen, de Stichting ‘Tholen beter bekend’. Omdat Tholen geen VVV meer heeft is de case van Cindy om op 3 concrete plekken zgn. Thoolse informatiepunten te realiseren. Informatiepunten bij ondernemers die daarvoor het goede profiel hebben, die Gastheer of –vrouw voor het eiland zijn, die er zelf ook de voordelen van inzien en die er een verbonden verhaal van maken. Cindy heeft tijdens de Academy geleerd om goed na te gaan welke personen je nodig hebt om het project ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Er is daarbij een duidelijk onderscheid in een initiator (iemand die iets wil), een actor (iemand die iets doet) en een facilitator (iemand die helpt). In zogenaamde ontwikkelgesprekken ga je vervolgens op zoek naar de gezamenlijke belangen en winst.

 

Edith van der Riet is de dochter van Marianne Rommens, deelnemer van de 2e Waterpoort Academy. Zorghoeve Kakelbont is nu een dagopvang voor dementerende ouderen, kinderen met een beperking, deelnemers van de GGZ en MBO-1 studenten in de richting groen, zorg of horeca. Edith wil met haar ouders van Kakelbont ook een plek maken waar ruimte is voor de partners van dementerende ouderen. Deze wooneenheden zouden dan op de plek van een nu aanwezige kippenstal moeten komen, die dan wordt gesloopt.

Via de Academy heeft Edith, zelf net afgestudeerd, ervaren dat er op het gebied van de planologie en de financiering nog wel de nodige hobbels te nemen zijn. De gemeente werkt graag mee en ook de provincie heeft toegezegd op locatie graag mee te denken over wat er wel kan.

 

Bas Quist, vroeger werkzaam bij Philip Morris, besloot na zijn ontslag iets te doen met de roots van Oud-Vossemeer. Bas is gefascineerd door de Roosevelt en kan daar als geen ander over vertellen. Huys van Roosevelt is naast brasserie ook Toeristisch Informatie Punt. Bij het informatiepunt, in de brasserie, kunnen toeristen onder meer een wandelroute halen of een door de eigenaren ontwikkelde toeristische plattegrond. Het Huys van Roosevelt heeft ook een aantal arrangementen ontwikkeld.

Nu wil Bas het vroegere woonhuis van de Roosevelts aan de buitenkant weer authentiek maken.

Frank Hommel, wethouder op Tholen is dolenthousiast. Volgens hem gaat het lukken en is crowdfunding de sleutel tot het succes.