2019 jaar van het Klimaat

Naast de centrale thema’s en subthema’s, gebruiken we in Waterpoort ook jaarthema’s. Die jaarthema’s helpen om Waterpoort even nadrukkelijk vanuit één thema te belichten, ter inspiratie, om te verbinden of om aan te sluiten bij de actualiteit. 2019 is uitgeroepen als ‘Jaar van het Klimaat’ en geeft daarmee uiting aan een grote maatschappelijke opgave van deze tijd.

 

In dit jaar van het Klimaat is een samenwerking ontstaan tussen alle gemeenten in Waterpoort én de Waterkring West, waarin uitvoering wordt gegeven aan de Klimaatdialoog. De Klimaatdialoog is erop gericht om de uitkomsten uit Klimaatstresstesten te bespreken met belanghebbende partijen en inwoners om op basis daarvan tot een uitvoeringsagenda te komen. De klimaatdialoog in Waterpoort en de Waterkring West wordt uitgevoerd door De Waardenmakers op basis van het concept van de ‘Klimaatreis’, waarin een aantrekkelijke en voor iedereen leesbare klimaatkaart de motor is voor de dialoog. Een mooi resultaat!