WERELDWATERDAG IN WATERPOORT

 

 

In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot ‘Wereldwaterdag’ uit te roepen.

 

Vandaag, donderdag 22 maart 2018, staan wij in het Jaar van het Water in Waterpoort stil bij de mondiale waterproblematiek bij Kinderboerderij De Dierenploeg .

 

Steeds meer regenbuien, langere periodes zonder regen, en hittestress in stedelijk gebied: het zal steeds vaker voorkomen. Gemeente en waterschap zijn hard aan het nadenken hoe zij de gevolgen van klimaatverandering gaan aanpakken. Maar zij kunnen het niet alleen: iedereen is waterbeheerder en kan en moet een bijdrage leveren. Naast grote technische ingrepen is ook gedragsverandering van belang.

 

Kinderboerderijen zijn een ideale plek om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Het goede nieuws is dat goed waterbeheer overeenkomt met zorgen voor de plek waar we leven. Met oog voor water en voor een gezond bodemleven. Door planten en dierenleven te stimuleren komen we nog verder. Hoe natuurlijker de situatie, hoe beter. Door regenwater zo veel mogelijk te benutten en “op het erf” te houden zorgen we ervoor dat het riool minder wordt belast, wat ook goed is voor de waterkwaliteit. Natuurlijk is wel elke plek anders. Goed geïnformeerd zijn over de grondsoort bijvoorbeeld is erg belangrijk.

 

Kinderboerderijen vertegenwoordigen een bijzonder kapitaal: er zijn veel bezoekers, men is jong en oud, arm en rijk. De aantrekkelijke, groene locaties zijn gelegen midden in de bebouwde kom. Er zijn verbindingen met scholen, bedrijven en overheden. Een waar knooppunt.

 

In de publicatie Kinderboerderij De Dierenploeg Klimaatbestendig en Waterbewust wordt uitgelegd wat we precies kunnen doen: aan concrete maatregelen in en om het erf van de kinderboerderij, welke programma’s kunnen worden benut om jong en oud te betrekken. Maar ook wordt geholpen bij het vinden van partners. Partijen die een gelijksoortig doel hebben en die de kinderboerderij en daarmee ons allen verder helpen te zorgen voor een fijne woonomgeving.

 

Het doel van de Wereldwaterdag campagne is het bevorderen van het voorbereid zijn op rampen en het delen van kennis op regionaal niveau en het vergroten van het publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben. Daarnaast moeten de acties die vanuit Wereldwaterdag georganiseerd worden bijdragen aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling met betrekking tot het verminderen van armoede en het bouwen aan duurzame ontwikkeling.

Mocht je nog meer willen lezen over Wereldwaterdag kijk dan hier.