Welkom wethouder Jaap Kamp bij Waterpoort

 Jaap Kamp

Jaap Kamp is begin september benoemd tot wethouder van de gemeente Moerdijk. Hij vervangt de onlangs vertrokken wethouder Ada Grootenboer, die als bestuurlijk trekker van de gemeente Moerdijk nauw betrokken was bij Waterpoort. We heten Jaap Kamp van harte welkom bij Waterpoort.