Waterpoortmanifest aangeboden aan minister

Op 23 april heeft een delegatie van de regionale partijen in de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta het Waterpoortmanifest aangeboden aan minister Schultz van Haegen van IenM. In het manifest doen twintig partijen, waaronder de drie betrokken provincies, twee hogescholen, diverse gemeenten en enkele ondernemers in het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer, een beroep op het Rijk om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken. Dat is volgens de partijen goed voor de economie, de leefbaarheid, de natuur, toerisme en recreatie. Op de foto zien we de Noord-Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout de stukken aanbieden aan de minister.

In het gesprek tussen de delegatie en de minister, is uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. De stuurgroep gaf aan dat betekenisvolle besluiten nodig zijn vanwege de slechte waterkwaliteit. Hierdoor stagneert de economische ontwikkeling van het gebied. Betekenisvolle besluiten in de ogen van de stuurgroep zijn dat er in 2020 een perspectief moet zijn op getij terug op de Grevelingen en rond 2025 op een weer zout Volkerak-Zoommeer.

Vervolgafspraak
De minister had begrip voor de vraag van de stuurgroep, maar constateerde ook dat er op dit moment onvoldoende zicht is op financiering van de door de stuurgroep voorgestelde maatregelen voor de ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.  Met de minister is afgesproken om de komende twee maanden te gebruiken om gezamenlijk te zoeken naar creatieve oplossingen. In een vervolgoverleg worden dan de resultaten besproken.