Waterpoortgebied onderdeel van Pilot ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’

Waterpoort is er trots op één van de pilotgebieden van de studie ‘Blind Spot: het Landschap als Vestigingsvoorwaarde’ te mogen zijn.
Wat is de betekenis van het landschap van Waterpoort voor de metropoolgebieden van de Zuidvleugel van de Randstad, BrabantStad en de Vlaamse Ruit? En hoe kunnen wonen, werken en recreëren elkaar versterken binnen dit landschap?

Op donderdag 13 april heeft Waterpoort kennis gemaakt met de organisatie en de andere pilotgebieden. Op de Delta Innovation Days in Bergen op Zoom praten we over een tussenresultaat en op de Landschapstriënnale volgt het eindresultaat.