Waterpoortcafé druk bezocht

Op donderdagavond 28 november vond een levendige bijeenkomst plaats over de toekomst van het gebied van de Cruijslandse kreken. Op uitnodiging van een projectgroep, een gemengde groep van initiatiefnemers, bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van overheden/organisaties die in het gebied actief zijn, kwamen zo’n 40 mensen naar de Commerce in Kruisland voor dit 3e Waterpoortcafé.

 IMG_7425 Waterpoortcafé KruislandWaterpoortcafé Kruisland

De avond ging van start met een korte inleiding door wethouder Van Kesteren (Gemeente Steenbergen) en waterschapsbestuurder Coppens (Brabantse Delta). Na een toelichting door Imke Mulders (Dorpsraad Kruisland) over de totstandkoming van het gebiedsperspectief en de werkwijze van het Waterpoortcafé, gingen de aanwezigen aan de hand van kaarten en posters in gesprek over hun wensen, dromen en concrete initiatieven voor het gebied. Er zijn verschillende ideeën voor bestaande of nieuwe projecten ingebracht en nieuwe mogelijkheden verkend om samen te werken. Mocht u nog ideeën hebben voor het gebied of meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op via reactie@dorpsraadkruisland.nl.