Waterpoort werkt door!

We zijn het jaar 2020 gestart met de blik naar voren om invulling te geven aan de Samenwerkingsovereenkomst voor de komende 4 jaar. We werken hier, als nagenoeg nieuw kernteam Waterpoort, samen aan met de leden van de Initiatiefgroep, het Ondersteuningsteam en het Lerend Netwerk. Een voortvarende start.

Inmiddels zijn in ons land en wereldwijd de grote gevolgen merkbaar van het Coronavirus. Ons dagelijks levensritme is krachtig verstoord als gevolg van de noodzakelijke ingrijpende maatregelen en afgekondigde richtlijnen door onze regering. De wereld lijkt tot stilstand te komen en we zijn steeds meer op ons zelf aangewezen; het is een moeilijke tijd, die langzaam tot ons doorgedrongen is en die we zullen moeten accepteren.

Deze harde realiteit heeft ook zijn impact op Waterpoort: juist bij de manier van werken binnen Waterpoort, dat zijn bijzondere kracht haalt uit een intensief samenwerkend netwerk, heeft dit een directe invloed op de energie en de voortgang. We blijven echter positief en zoveel als mogelijk achter de schermen doorwerken aan zaken zoals het Panorama Waterpoort, riviercruises en lopende projecten. Ook gebruiken we deze periode om na te denken over communicatiemogelijkheden, verbindingen leggen met het onderwijs en in beeld brengen van nieuwe kansen.

De coronacrisis heeft uiteraard voor de korte termijn ook praktische gevolgen. Groepsactiviteiten kunnen onder deze omstandigheden niet doorgaan. Dit betekent onder andere:

  • Uitstel van de Waterpoort Academy
  • Uitstel van overleggen en besluitvorming. Waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk digitaal te overleggen.
  • Onzekerheid of het Waterpoort weekend door kan gaan.

We zijn ervan overtuigd dat we deze crisis op afzienbare termijn zullen overwinnen. Wel blijkt inmiddels dat dit alleen gaat lukken als we als individuen in ons handelen het belang van de maatschappij vooropstellen. Overal om ons heen wordt de hoop uitgesproken dat deze crisis hiermee ook tot een betere wereld leidt, waarin de gemeenschapszin toeneemt.

Binnen Waterpoort weten we dat al lang: het succes van de samenwerking binnen Waterpoort is juist gestoeld op deze gemeenschapszin.

Vele worden getroffen door deze crisis. Ook veel van onze gastheren en andere ondernemers in het gebied. Hoewel de economische en sociale impact van deze crisis nog niet te overzien is, zijn wij er van overtuigd dat we ook straks hier samen uit gaan komen, als we de verbinding met elkaar blijven houden met alle ondernemers, bewoners en overheidsinstellingen in het Waterpoort gebied. Weet dat je hierin niet alleen staat. Wij als Waterpoort team zullen je zoveel mogelijk ondersteunen waar we kunnen. Samen kunnen we dit overwinnen, zodat we straks weer met vernieuwde energie kunnen werken aan het mooie Waterpoortgebied.

Mocht je vragen hebben dan kun je een mail sturen naar info@waterpoortwerkt.nl dan zal één van ons contact met je opnemen.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. We hopen jullie snel weer te ontmoeten.

Kernteam Waterpoort.

Sinds kort is het nieuwe kernteam Waterpoort weer op volle sterkte. Thijs Witjes is als creatief verbinder al enkele jaren actief bij Waterpoort. Hans Leermakers (gebiedsmanager), Tom Heijligers (omgevingsmanager) en Claudia Endert (projectondersteuner/communicatie medewerker) zijn nieuw in het team.