Waterpoort voor de toerist

Afgelopen jaar heeft Visit Brabant in opdracht van Waterpoort de eerste stappen naar bekendheid van de Waterpoort-regio binnen de riviercruisemarkt gemaakt.

En nu wil Waterpoort doorpakken door hier de komende jaren blijvend inhoud aan te geven, mede met het oog op de ontwikkeling van de gehele toeristische infrastructuur binnen Waterpoort.

Terwijl er hard wordt gewerkt aan het planologisch en technisch mogelijk maken van een aanlegsteiger in Willemstad, is een gebiedsbrede coördinatie (i.c.m. lokale afstemming) ten aanzien van duurzame internationale trade en marketing, samenwerking onder de leisure ondernemers en productontwikkeling ook belangrijk. Dit is cruciaal voor de kansen van Waterpoort in het algemeen en richting riviercruisemaatschappijen in het bijzonder. De kwaliteit en onderscheidenheid van die activiteiten gaan de daadwerkelijke potentie van Waterpoort en de haven van Willemstad bepalen en daarmee de bereidheid van riviercruisemaatschappijen om Waterpoort / Willemstad aan te doen.

 

Bovenstaande activiteiten zal in opdracht van Waterpoort worden uitgevoerd door een drietal gespecialiseerde ondernemers die in dit project samenwerken en werkzaamheden afstemmen. Ieder van hen kent de markt en de regio goed, is al jaren werkzaam in de professionele reisbranche en beschikt over een eigen specifieke competentie die nodig is om de Waterpoort regio “tourist, hospitality & international proof” te maken voor de riviercruise sector.

Danielle Kloeg van reisadvies bureau DKTS legt zich toe op het samenstellen van een internationale gidsenpool (onafhankelijke database) en het begeleiden en het trainen (bijscholen) van de gidsen die nodig zijn om de verschillende storylines (Zuiderwaterlinie, Historisch Erfgoed, Water en Natuur) die van belang zijn om het unieke onderscheidende karakter van de regio te tonen.

John Goverde van Reisburoketen en touroperator Pelikaan Reizen gaat de DMC op zich nemen en houd zich bezig houdt met het samenstellen, inkopen en het fysieke en administratieve afhandeling van de bouwstenen, excursies, tevens de aftersales. Tevens verzorging van een aantal marketing communicatie taken zoals een trade manual, social media, digitale nieuwsbrieven en een meertalige website uit naam van Waterpoort.

Pim Sybesma van ST Consulting is de trade manager en eerste contactpersoon richting de riviercruise maatschappijen, afhandelaars en touroperators en is verantwoordelijk voor de uitbreiding (en bijhouden) van het aantal internationale trade contacten hierbinnen zodat er steeds meer cruise maatschappijen de regio weten te vinden. Tevens verantwoordelijk voor de promotie van de regio door site inspecties en persreizen.

Deze drie ondernemers werken als partners samen en dragen de komende jaren zorg voor de kwalitatieve en kwantitatieve groei van de riviercuisemarkt in de regio.