Waterpoort telt weer 19 nieuwe gastheren

Dinsdag 10 januari 2017 ontvingen 19 ondernemers uit handen van voorzitter Silvia Bal en wethouder Frank Hommel hun certificaat en gevelbordje. Vanaf nu mogen zij zich gastheer van Waterpoort noemen.

Netwerk
Het netwerk van gastheren van Waterpoort telt ondertussen al 50 ondernemers. Deze gastheren kunnen de bezoekers en ook de bewoners van het gebied van alles vertellen over de natuurgebieden, cultuurhistorie, streekproducten en de mogelijkheden van natuurrecreatie. Met deze kennis en ervaring kunnen zij de bezoekers warm maken voor Waterpoort. Bovendien is deze cursus voor de ondernemers een prima gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Arrangementen
Een vast onderdeel van de cursus Gastheerschap is het bedenken en ook daadwerkelijk uitvoeren van gezamenlijke arrangementen. Er zijn al hele mooie plannen gemaakt die echt een verrijking zijn voor Waterpoort.

Partners
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid organiseert de cursus Gastheerschap Waterpoort in samenwerking met de diverse partners uit het samenwerkingsverband Waterpoort.

Lees meer over de cursus Gastheerschap Waterpoort.