WATERPOORT OP KLIMAATREIS MET JONGE PROFESSIONALS

Waterpoort gaat in het kader van het jaar van het Klimaat 2019 op reis om Klimaatadaptief te worden. Werkplaats De Gruyter helpt gemeenten in opdracht van de provincie Noord-Brabant om handen en voeten te geven aan dit actuele thema. In mei wordt er een eerste verkennende bijeenkomst gehouden met medewerkers van de Waterpoort-gemeenten om te onderzoeken hoe die samenwerking het beste tot stand kan komen.

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieregeling voor het uitvoeren van een stresstest en een klimaatadaptatiedialoog. Werkplaats De Gruyter helpt om de input van deze twee onderdelen van het proces te vertalen in een uitvoeringsagenda met een breed draagvlak.

Werkplaats De Gruyter werkt aan vernieuwing van beleid, systeem, techniek en product. De werkplaats werkt met jonge professionals en experts en heeft veel weg van Waterpoort. De benadering is zoals die van de Omgevingsvisie; ‘Samen Diep, Breed en Rond kijken’, en voegt daar in dit geval zelf ook ‘Omhoog kijken’ aan toe. Er wordt gewerkt vanuit een droom waar vandaan de ‘reis’ uitgestippeld wordt, volgens de volgende stappen;

1. Verkennen | Het concreet definiëren van het initiatief. En daarnaast het voeren van oriënterende en verdiepende gesprekken, het maken van een stakeholders- en feitenanalyse en de productie van een feitenkaart.

2. Verlangen | Het dromen over een gezamenlijk doel en het vinden van meerwaarde, waarbij het gaat over ambities, ongeacht of je bezig bent die te bereiken. De gezamenlijke ambitie wordt gedefinieerd in een ambitiekaart.

3. Verrijken | Het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die de waarde van een initiatief vergroten. We maken kanskaarten en verrijken de ambitie door het houden van expertsessies. Zo kunnen we een verrijkte ambitiekaart maken en vaststellen.

4. Vormgeven | Het maken van het totale plan. Van ontwerp tot kostenberekening en beschrijving van de aanpak.

5. Verbreden | Het delen en borgen van de opgedane kennis en ervaring voor andere vergelijkbare initiatieven, en het ontwikkelen van beleid dat dit ondersteunt.

In Waterpoort zijn de ‘reisgidsen’ aangevraagd en in mei dus de afspraak met het ‘reisbureau’. Daarna snel boeken om de voorpret te laten beginnen!

Wil je meer weten, laat het dan weten aan Thijs Witjes (E: mwitjes@brabant.nl, T:06-18303452).