‘Waterpoort ondernemers in beeld’ Imke Mulders

Imke “Nog meer werken aan de trots van het gebied. Dat is mijn drijfveer”.

Het sfeervolle tuinhuis is momenteel door de coronacrisis een tweede werkplek geworden van Imke. “Met de kinderen meer thuis is het hier rustig werken” verklaard Imke haar tijdelijke werkplek. Een mooie plek met zicht op de tuin en de polder. Imke Mulders geboren en getogen in het Waterpoortgebied vertelt enthousiast over haar werk en haar grote binding met de streek, de mensen die er wonen en werken, het onderwijs en het ondernemerschap.

Wat voor bedrijf heb je?
Van huis uit ben ik stedenbouwkundige. Tot 2012 heb ik voor verschillende bureaus gewerkt, eerst in de omgeving van de Randstad, later in Zeeland/Noord-Brabant. Ik wilde graag mijn opgedane kennis meer in gaan zetten in mijn eigen omgeving. Eind 2012, het moment waarop Waterpoort ook echt op stoom kwam, raakte ik via de Dorpsraad Kruisland bij de pilot Cruijslandse Kreken betrokken. Ik wilde altijd al graag iets doen met de omgeving waar ik woon door onder andere het vergroten van beleefbaarheid en toegankelijkheid van het gebied. Mijn eerste project was de Gebiedsvisie Cruijslandse kreken en tevens inspiratie voor de naam van mijn bedrijf “Buro Kreek enzo”. Ik richt mij op de ruimtelijke omgeving, gebiedsontwikkelingen waarbij samenwerking met stakeholders (bewoners, overheden, en terreinbeheerders) belangrijk is. Belangen hoeven elkaar zeker niet te bijten, maar kunnen door het slim combineren tot meerwaarde leiden. Mensen de schoonheid laten zien, de geschiedenis in beeld te brengen en de kansen benoemen om deze waarden slim te gebruiken neem ik steeds mee in opgaven waaraan ik werk. Juist het delen van kennis en het bijeenbrengen van wensen kan verrassende resultaten opleveren. Dit vertaal ik door naar ruimtelijk ontwerp. Daarnaast werk ik 2 dagen per week als docent bij BUAS (Breda University of Applied Sciences). Iedere keer is het weer inspirerend om de frisse blik van de studenten te zien op de opgaven van vandaag. Ik leg ook graag de koppeling met het onderwijs en de ruimtelijke opgaven die spelen binnen het gebied.

Welke problemen brengt de Corona-crisis je en hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Ik heb gemerkt dat het aantal nieuwe opdrachten wat is teruggelopen en het ook even wat rustiger was. Het mooie hiervan is dat je weer bewuster wordt van je eigen omgeving en tijd krijgt om na te denken over de kansen die er liggen. Mensen zullen naar verwachting meer en dichter bij huis blijven. Het gebied heeft nog veel meer in zich dan nu te zien is. Mijn handen jeuken om met ruimtelijke opgaven aan de slag te gaan, waarbij de trots, de ruimtelijke en landschappelijke onderlegger wordt benut en zichtbaarheid wordt vergroot.

Wat is je verbinding met Waterpoort?
Ik ben gastheer van Waterpoort. Ik heb daarvoor de cursus gevolgd en ga graag naar de terugkomdagen. Daarnaast heb ik deelgenomen aan de Waterpoortacademy. Ik was de 1e ondernemer die deelnam aan de academy. Gelukkig is het daar niet bij gebleven. Inmiddels hebben al veel ondernemers de academy ontdekt. Dankzij de academy en later de samenwerking met architectenbureau Ro&Ad, is mijn droom om de Blauwe Sluis als plek te ontwikkelen waar je de Cruijslandse kreken kunt beleven, werkelijkheid geworden. Het is nu een prachtige plek waar de picknicktafels/kano- en vissteigers gebruikt kunnen worden om van de plek te genieten. Tevens maak ik onderdeel uit van het Lerend Netwerk van Waterpoort waarin we de manier van werken binnen Waterpoort uitdragen om het netwerk verder te vergroten.

Wat wil je meegeven aan andere ondernemers binnen Waterpoort?
Heb vooral ook aandacht voor de schoonheid en het verhaal achter het ontstaan van ons gebied. Gezamenlijk kunnen we deze kansen benutten en het gebied meer op de kaart zetten. Samen het gebied beleefbaar en zichtbaar maken!

Bereikbaarheid/adresgegevens:
Meer informatie vind je op de site www.kreekenzo.nl

Direct mailen kan ook: info@kreekenzo.nl of bellen 06-41391278
Bezoekadres: West Zandberg 27a, 4756 BP KRUISLAND