Waterpoort naar Rome: jachthaven Oudenbosch

Verdubbeling van het aantal passanten, de blauwe vlag en mooie arrangementen. Een paar ambities die Peter van Vuuren en José Besters van de gemeente Halderberge aan het begin van de Academy uitspraken. Oudenbosch moet een haven worden met de beleving van water en horeca en waar mensen kunnen recreëren. Voor zowel de bewoners uit Oudenbosch als voor passanten. Een bruisend Oudenbosch met levendigheid en leefbaarheid, waar het voor iedereen prettig vertoeven is. Door ondernemers met passie te verbinden met andere partijen kwamen de twee verder. En dan blijkt: er is veel meer dat je bindt. Vanaf nu samen werken aan de (water)poort naar Rome!

Lees ook het Gerelateerde artikel