Waterpoort draait om initiatieven

Initiatieven ontwikkelen en ze helpen tot wasdom te komen

Initiatieven die verbonden zijn met plekken en mensen. Om elkaar te stimuleren spreken we ook wel van ‘dromen’; dromen maken en dromen tot leven brengen. We kijken én werken daarvoor over onze grenzen heen, zowel bestuurlijk als persoonlijk. We werken langdurig met elkaar samen en bouwen aan vertrouwen. We belichten de initiatieven vanuit het lokale én regionale schaalniveau en prikkelen elkaar om creatief en innovatief te zijn. We focussen op wat écht belangrijk is en sturen op waarden die wij als gemeenschap in Waterpoort belangrijk vinden. We richten ons niet op beheersen, maar op ontwikkelen. Samen.

 

In het gebied kennen we inmiddels vele voorbeelden van ‘samen ontwikkelen’. Deze voorbeelden komen regelmatig voort uit deelname aan de Waterpoort academy. Deze initiatieven hebben Waterpoort gemaakt tot wat het nu is en dat maakt ons trots…

Waterpoort Academy