‘Waterpoort BV’ gaat door

Vanmiddag ondertekenden de partners van Waterpoort de Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Deze overeenkomst vormt de komende vier jaar de basis van projecten die bijdragen aan meer bedrijvigheid in de regio. De drie leidende thema’s zijn Water, Deltanatuur/Landschap en Erfgoed, waarbij verbinding met landbouw, energie en leefbaarheid voor de hand liggen.

“Waar we als buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van elkaar wisten, zien we nu dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een jachthaven, de duurzame exploitatie van een fort, het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied; samen krijgen we veel meer voor elkaar dan allee,” aldus Frank Hommel, wethouder Economische Zaken, Toerisme en Recreatie op Tholen en gastheer van de dag.

‘Wij zijn Waterpoort’
Tijdens de bijeenkomst werd ook het magazine ‘Wij zijn Waterpoort‘ gepresenteerd, een blad met verhalen van mensen uit Waterpoort, over hun dromen en hun passies en hoe ze die in Waterpoort tot werkelijkheid hebben gemaakt. Peter de Water, voorzitter van de lokale watersportvereniging in Tholen overhandigde het eerste exemplaar aan gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water). De Water: “Waterpoort gaat van dromen naar concreet ‘doen’. Hierdoor is het gebied gaan bruisen en dat valt op. De mooie plekken in de natuur, erfgoed en natuurlijk de havens worden steeds bekender. Dat levert niet alleen trots op bij de ondernemers en de burgers van deze regio, het leidt ook tot economische spin-off.”

Versterken en verbinden
Ook gedeputeerde Van den Hout benadrukte het belang van een aanpak, gericht op het zichtbaar maken, versterken en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aanwezig zijn. “Waterpoort zorgt er voor dat we samen kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.”

En nu business!
In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ligt de nadruk op investeren en samen zaken doen. De eerste ‘business cases’ worden nu uitgewerkt: Waternetwerk en de Zuiderwaterlinie. Dit zijn in feite nieuwe toeristische producten om het Waterpoort-gebied te beleven. Jan Hoogendoorn, voorzitter van de bestuurlijke initiatiefgroep: ,Het hoeft niet beperkt te blijven tot deze twee ‘business cases’; ik ben ervan overtuigd dat er meer zaken te doen zijn. Wat te denken van watersportarrangementen, deltanatuursafari’s, eilandhoppen, innovatieve agrofood, nieuwe verblijfsaccommodaties, duurzame energie. Het is al aan het gebeuren of het kan gaan gebeuren in de ‘BV Waterpoort’!”

Uitslag drone film- en fotowedstrijd ‘Waterpoort van boven’
Tijdens de bijeenkomst werden vanmiddag de vier prijswinnaars van de drone film- en fotowedstrijd ‘Waterpoort van boven’ in het zonnetje gezet. Zij ontvingen prijzen die door ondernemers uit het Waterpoortgebied beschikbaar zijn gesteld. De wedstrijd leverde prachtige films en foto’s op die een goed beeld geven van het unieke karakter van het Waterpoortgebied. Al deze foto’s kun je terugvinden op onze Facebookpagina.