Waterpoort Armada in 2015

De Waterpoort Armada is een reeks van activiteiten in het Waterpoortgebied rondom het centrale thema ‘De Waterlinies’. Met de Armada willen we beleving en naamsbekendheid toevoegen aan Waterpoort.

De Waterpoort Armada rust in 2015 op 4 pijlers:

  • “Spraakwaterproject”, lokale bewoners vertellen de Verhalen van het Water
  • “De Held van Waterpoort”, een educatieproject met lesbrieven en theatervoorstellingen op scholen
  • “Op Pad met Pier”, Ambassadeur Pier De Poartere bezoekt diverse evenementen
  • “Waterpoort Spraakwater slotmanifestatie”

“Spraakwater”: de verhalen van het Water
In het spraakwaterproject kunnen inwoners voor onze camera hun persoonlijke verhaal vertellen over het water en de Waterlinie. Alle verhalen zijn welkom: of het nu gaat over de ramp in 1953, de Getijdencentrale of vissers op het Volkerrak-Zoommeer. De filmpjes staan binnenkort op onze website en komen samen in een 360-graden film die we tonen tijdens de slotmanifestatie.
Heb je een verhaal, of ken je mensen met een mooi verhaal? Neem dan contact op met Wim Noordzij via info@waterpoort-armada.nl

Slotmanifestatie tijdens Nationale Monumentendag
Tijdens de Armada slotdagen op 11, 12 en 13 september 2015 zijn er in Willemstad en Sluishaven/Ooltgensplaat exposities en voorstellingen. Ook hier is het thema “Verhalen van het Water” dat gekoppeld wordt aan het thema Waterlinie en het thema van de Monumentendag: Kunst en Ambachten. Leerlingen van diverse scholen in het Waterpoortgebied maken een kunstwerk om te exposeren op de slotmanifestaties in Willemstad en Sluishaven.
We roepen alle culturele instellingen op om binnen hun eigen projecten mee te doen en te participeren in de tentoonstellingen. Meldt u aan via info@waterpoort-armada.nl

Voor meer informatie kijkt u op: www.waterpoort-armada.nl.