Water terug in centrum Zevenbergen

De Roode Vaart stroomt over een tijd weer door het centrum van Zevenbergen. Dit heeft de gemeenteraad van Moerdijk onlangs besloten. Waar nu nog auto’s staan, varen binnenkort weer boten. Dit geeft een stevige impuls aan het centrum van Zevenbergen en aan de recreatie in de hele gemeente.

En zeker zo belangrijk, straks stroomt er weer voldoende zoet water het gebied in doordat de Roode Vaart verbonden is met het Hollandsch Diep en de rivier de Mark. Voor agrariërs en de natuur in West-Brabant is het van belang dat er voldoende zoet water beschikbaar is. Zeker in geval de regering in 2015 besluit om het Volkerak-Zoommeer te verzilten.

De realisatie is mogelijk door een gezamenlijke financiering van de gemeente Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta, ministerie van I&M en de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Het project moet in 2016 afgerond zijn.