Wandelroutenetwerk Goeree-Overflakkee

Vrijdag 24 mei 2013 was een dag van warme belangstelling voor Ooltgensplaat. Gedeputeerde Han Weber was op bezoek om samen met waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt en wethouder Arend-Jan van der Vlugt de laatste bordjes van de eerste fase van het wandelroutenetwerk Goeree-Overflakkee te bevestigen. Daarmee gaven ze ook het startsein voor de aanleg van de tweede fase.

Na de symbolische oplevering van de eerste fase van het wandelroutenetwerk hield gedeputeerde Han Weber een korte toespraak waarin hij inging op de meerwaarde van dit netwerk voor Goeree-Overflakkee. Met fase 1 is er nu al zo’n 126 km beschikbaar, uit te breiden tot maar liefst 375 km na oplevering van de vervolgfasen. Bij het spreken stond de gedeputeerde voor het grote, bruinkleurige toeristische bord dat werd ontworpen door een medewerker van de gemeente Goeree-Overflakkee en dat binnenkort een plaatsje krijgt langs de N59.

De heer Wim de Neef van de werkgroep Ooltgensplaat bood namens de ondernemers aan de gedeputeerde een proefexemplaar aan van de folder ‘Ondernemend Ooltgensplaat’. Ook werd een korte film getoond. Gedeputeerde Weber liet merken verrast en blij te zijn met dit initiatief van de ondernemers en moedigde hen aan vooral zo door te gaan.

Tijdens de netwerklunch in het Oude Raadhuis kregen diverse mensen, die dicht bij de projecten in Ooltgensplaat betrokken zijn, het woord. Te noemen de voorzitter van de Dorpsraad (en Watersportvereniging), de heer Harry Scheermeijer, vervolgens de heer Cor Both, hij is één van de ‘proefwandelaars’ van het wandelroutenetwerk en de heer Jan Hoogendoorn, onafhankelijk voorzitter van Waterpoort. Hij benoemde de activiteiten in Ooltgensplaat als een prachtig voorbeeld van het samenwerken om het Waterpoortgebied in ontwikkeling te brengen.

Lees meer…