Visitbrabant aan de slag met de Riviercruisemarkt

Waterpoort wil in plaats van een doorvoergebied veel meer een verblijfsgebied worden. Daarom heeft Waterpoort aan VisitBrabant de opdracht gegeven de kansen van de groeiende riviercruisemarkt voor Waterpoort te inventariseren. VisitBrabant is de marketingorganisatie van de provincie Noord-Brabant. Zij richt zich in haar activiteiten primair op inkomend toerisme (toerisme van buiten de provincie en landsgrenzen).

VisitBrabant doet voor Waterpoort de daadwerkelijke toets van de potentie van de riviercruisemarkt, ze ontwikkelt het netwerk, toetst en optimaliseert de onderscheidenheid van het aanbod en biedt concrete inzichten die helpen in het maken van de juiste vervolgkeuzes. Samen met de Waterpoort-partners ontwikkelt VisitBrabant voorbeeldexcursies inclusief visuele uitwerkingen voor de riviercruisemarkt. Bovendien bezoekt VisitBrabant internationale beurzen en worden riviercruisemaatschappijen in het Waterpoortgebied rondgeleid.

Eind 2017 willen de bestuurders van Waterpoort (bijvoorbeeld in de vorm van een intentie-overeenkomst) weten of de riviercruisemaatschappijen in Tholen en/of Willemstad willen gaan aanmeren.