VERDIEPINGSCURSUS STREEKPRODUCTEN

In het Waterpoort-gebied zijn vele aanbieders van streekeigen producten, zoals fruit (peren, aardbeien, kersen), groenten (asperges, broccoli en aardappels) en vlees (varken, koe en lam).
Tot nu toe hebben we in Waterpoort nauwelijks aandacht gegeven aan deze streekproducten. Ook het bij elkaar brengen van potentiële afnemers (zoals hotels, restaurants en horeca) en deze aanbieders is tot nu toe niet actief opgepakt.
Daarin komt met het initiatief van Jeroen de Vries en zijn Coöperatie in oprichting verandering komen. Deze Coöperatie wil meer bekendheid geven aan de hoge kwaliteit van de producten die in ons gebied worden geteeld. Zijn initiatief beoogt een intermediair te zijn tussen vraag en aanbod. Hiermee kunnen we tot een verdere kwalitatieve versterking van het Waterpoort-gebied komen. Wij juichen dit initiatief toe bevelen deze pioniers van harte aan voor een uiteenzetting van hun plannen.

Op dinsdagmiddag 7 mei vond een goed bezochte en door IVN prima verzorgde Verdiepingscursus Gastheerschap Waterpoort plaats. In Stadsboerderij De Kleine Kievit in Bergen op Zoom hebben we genoten van een kleine proeverij van streekproducten uit Waterpoort. Jeroen de Vries heeft ons meegenomen in de wereld van streekproducten en zijn plannen gepresenteerd om enerzijds markt, overheid en consument te verbinden en anderzijds om het aanbod van 30-40 producenten en de vraag van 12-15 afnemers bij elkaar te brengen.
Voor meer informatie: Jeroen de Vries, info@streekproductenuitwaterpoort.nl, 06-53364764