VERDIEPINGSCURSUS GASTHEERSCHAP OVER STREEKPRODUCTEN

In het Waterpoort-gebied zijn vele aanbieders van streekeigen producten, zoals fruit (peren, aardbeien, kersen), groenten (asperges, broccoli en aardappels) en vlees (varken, koe en lam).
Tot nu toe hebben we in Waterpoortverband nauwelijks aandacht gegeven aan deze streekproducten. Ook het bij elkaar brengen van potentiele afnemers (zoals hotels, restaurants en horeca) en deze aanbieders is tot nu toe niet actief opgepakt.
Daarin kan met het initiatief van Jeroen de Vries en zijn Coöperatie in oprichting verandering komen. Deze Coöperatie wil meer bekendheid geven aan de hoge kwaliteit van de producten die in ons gebied worden geteeld. Zijn initiatief beoogt een intermediair te zijn tussen vraag en aanbod. Hiermee kunnen we tot een verdere kwalitatieve versterking van het Waterpoort-gebied komen. Wij juichen dit initiatief toe bevelen deze pioniers van harte aan voor een uiteenzetting van hun plannen.

Op dinsdagmiddag 7 mei vanaf 14:30u nodigen we (in een Verdiepingstraject Gastheren Waterpoort) aanbieders en afnemers van streekeigen producten uit om (gratis en vrijblijvend) deel te nemen aan een proeverij van jullie streekproduct(en) bij Stadsboerderij De kleine Kieviet, Balsedreef 21 in Bergen op Zoom.

De Verdiepingscursus die Waterpoort, IVN en de Coöperatie in oprichting STREEKPRODUCTEN UIT WATERPOORT gaan geven gaat over  streekproducten. Onderwerpen die besproken gaan worden zijn onder andere:
o    Waar komen we vandaan met streekproducten?
o    Wat zijn de trends met streekproducten?
o    Wat kunnen Gastheren met streekproducten?

Het lijkt ons goed om tijdens deze Verdiepingscursus niet alleen te praten over streekproducten, maar deze ook te proeven
We willen jullie dan ook uitnodigen om jullie streekproducten te laten proeven door deze Gastheren. Zij kunnen dan zelf een toelichting geven op hun eigen streekproduct.

Aanmelden kan via brabant@ivn.nl.
Voor meer informatie: Jeroen de Vries, info@streekproductenuitwaterpoort