Urban Design studenten weer aan de slag met dorpsvisies

Deze week zijn 23 tweedejaars studenten van de Urban Design opleiding aan de slag gegaan met dorpvisies voor Dinteloord en Ooltgensplaat.

Zij werken de komende drie maanden aan de onderzoeksvraag:
‘Hoe kunnen de (historische) dorpen Dinteloord en Ooltgensplaat een duidelijke en onderscheidende plek aan het Volkerak-Zoommeer krijgen en nieuw elan geven aan het gebied Waterpoort? Welke ruimtelijke ingrepen en programma’s zijn hier (op korte en lange termijn) voor nodig? En hoe vertaal je dat in een concreet
ontwerp?’

Deze onderzoeksvraag staat centraal in de opgave voor het atelier Dorp en Landschap en maakt onderdeel uit van het eerste trimester van de opleiding Urban Design aan de
NHTV in Breda. Het atelier besteed aandacht aan de analyse en vormgeving van
dorpskernen en het aangrenzende landschap.

Presentaties aan bewoners
Een aantal studenten krijgt de gelegenheid om hun plan te presenteren aan de gemeenten, maar ook geïnteresseerde bewoners. Daarnaast worden dit najaar op deze Waterpoortsite de projecten van de studenten gepubliceerd. Lees meer over dit onderzoek artikel UD Waterpoort 2015. Voor meer informatie kunt u terecht bij Imke Mulders (info@kreekenzo.nl of mobiel 06-41391278).