Uitbreiding jachthaven De Schapenpunt

Na ruim 30 jaar is de uitbreiding van de jachthaven De Schapenput in De Heen nu nabij. Vele jaren hield de provincie Noord-Brabant deze uitbreiding om vooral planologische redenen tegen. Met de gebiedsontwikkeling Waterpoort kwam de ommekeer. Een nieuw bestemmingsplan heeft de instemming van de provincie en is op 29 januari 2015 door de gemeenteraad van Steenbergen vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet om deze ontwikkeling na vele jaren toch mogelijk te maken.