Waterpoortconferentie: levendig en energiek

De tweede waterpoortconferentie liet zien dat er genoeg dromen en plannen in het Waterpoortgebied zijn. Op 14 maart vond de conferentie met de titel WaterpoortWerkt! plaats in restaurant Grevelingen, op de grens van land en water. Precies die combinatie is tekenend voor het gebied en biedt veel kansen. Aan de WaterpoortWerktDoor-tafel schoven ondernemers en andere initiatiefnemers aan bij tafelheer Cees Anton de Vries.

Dromen genoeg
Wat te denken van de wens van watersportliefhebber Bert Bottenberg die eilandjes in het Volkerak wil. Hier moet je met je boot kunnen aanleggen. Of het initiatief van Joost van Rijckevorsel om via crowdfunding een stripverhaal over de Stelling van Willemstad uit te brengen. Lezers kunnen vervolgens de verhalen op locatie zelf gaan beleven. Verder was er onder andere aandacht voor de gewenste verzilting van Volkerak-Zoommeer. Visserij en recreatie zullen er wel bij varen. Oudere streekbewoners kwamen aan tafel als belichaming van de ‘identiteit’ van het gebied en kok Marijn van Son liet de aanwezigen kennis maken met streekprodukten. Recreatieondernemer Jos Akkermans keek vooruit naar de zomer, wanneer hij een horecagelegenheid annex Bed & Breakfast gaat openen bij het historische sluizenkomplex Benedensas.

Han Polman Aan tafel: WaterpoortWerktDoorDrie gedeputeerdenStripverhaal Verbonden Forten

Nu samen aan de slag
Kortom WaterpoortWerkt! Kansen genoeg voor verdere ontwikkeling van het gebied. Nu is het zaak dat we de kansen pakken. Ondernemers, overheden en andere betrokkenen gaan nu samen verder aan de slag om van dromen werkelijkheid te maken. Dat was, aan het begin van de conferentie, ook de boodschap van Han Polman, de kersverse Commissaris van de Koningin in Zeeland. De Brabantse gedeputeerde Yves de Boer sprak over ‘stofgoud’; het is voorradig maar we moeten het zien en er mee aan de slag gaan.