Tholen, ligging in de luwte op een driesprong

Peter de Water is de voorzitter van watersportvereniging De Kogge. Hij vertelt over de Thoolse haven als driesprong tussen de Oosterschelde, Brabant aan de overkant en België vlakbij. Dat is uniek en watersporters weten dat. Hij werkt samen met havens en watersportverenigingen in het Waterpoortgebied zodat het gebied gepromoot wordt. Lees het Interview Peter de Water.