Terugblik: Gebiedssessie Volkerak-Zoommeer

Bijzondere initiatieven stonden centraal en inspireerden via pitches

Op 29 juni organiseerden Waterpoort en Zuidwestelijke Delta de tweede interactieve gebiedssessie over de ontwikkeling van het Volkerak-Zoommeer. Zeven bijzondere ideeën om de delta te versterken kwamen aan bod. Het doel van de gebiedssessie was om overheden, bedrijven en organisaties te inspireren, en om ruimte te geven voor wensen uit de streek.

 

 

‘Deze middag is een vervolg op de startbijeenkomst van 22 maart,’ trapte Laurens van Asten de gebiedssessie af. Laurens is beleidsmedewerker Waterpoort en Zuidwestelijke Delta. ‘Toen waren er vier pitches, en die smaakten naar meer! Tijdens deze sessie lichten maar liefst zeven sprekers hun ideeën voor het gebied toe. En ook nu weer dagen we na afloop het publiek uit om de projecten van constructief commentaar te voorzien.’

Meedenken over de toekomst

‘Het is nú het moment om met eigen ideeën te komen om de delta mooier of beter te maken,’ benadrukte Wouter Quist van Rijkswaterstaat. ‘Want vanaf 2024 wordt er een nieuw langetermijnperspectief voor het Volkerak-Zoommeer vastgelegd. Het ministerie besloot dat het meer blijft fungeren als regionale zoetwaterbuffer. De plannen om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken zijn van tafel. Het oude kader is hiermee vervallen. Maar wat betekent dat voor de middellange en lange termijn? Landelijke en Europese ontwikkelingen zijn leidend, maar ook van onderaf kunnen we de bouwstenen aanleveren voor een nieuw kader. Hoe duidelijker de wensen vanuit de streek zijn, hoe meer kans er is dat ze onderdeel worden van het perspectief.’ Wouter gaf ook aan dat er door de ontwikkeling van het gebied mogelijk spanningen ontstaan. Hoe mooier het gebied wordt, hoe meer recreatie er komt. En dat heeft ook weer effect op de natuur. ‘We hadden dit jaar bijvoorbeeld een broedende zeearend, maar het nest werd verstoord door iemand die precies onder die boom ging wildkamperen. De vraag is dus niet alleen wat we kunnen, maar ook wat we willen.’

Bekijk alle pitches hier.

Vervolg

Het komende jaar organiseren we nog vier bijeenkomsten waarin we de bestaande en nieuwe projecten en ontwikkelingen rondom het Volkerak-Zoommeer volgen. Zet de data voor de volgende gebiedssessies alvast in je agenda!

  • 19 september 2023, online
  • 14 november 2023, live
  • 16 januari 2024, online
  • 19 maart 2024, live

Oproep: Heb jij ook een goed idee voor de gebiedsontwikkeling van het Volkerak-Zoommeer? Laat het ons weten via secretariaat@zwdelta.nl.