Terugblik eerste Waterpoortsymposium

Op 28 juni jl. vond het eerste Waterpoortsymposium met de titel ‘Ondernemers aan het woord’ plaats. Aanwezig waren veel ondernemers, ontwikkelaars en andere marktpartijen.

Na zeer boeiende en elkaar versterkende inleidingen van Jan Hoogendoorn, de toenmalige burgemeester van Steenbergen, Joost Schrijnen, programmadirecteur Zuidwestelijke Delta, Miranda Reitsma, adviseur ruimtelijke kwaliteit en Cees Anton de Vries, adviseur gebiedsontwikkeling is er in verschillende groepen gewerkt aan de zes projecten van Waterpoort:

  • Eén regionaal loket voor plantoetsing en planstimulering
  • Verbonden vestigingen en forten
  • Zoetwatersysteem
  • Innovatieve landbouw, zilte teelten
  • Familie van waterpoorten
  • Horizontale synergie

Tijdens de terugkoppeling en de borrel werd duidelijk dat het symposium energie heeft opgeleverd om de zes projecten echt in de benen te krijgen. De leden van de projectgroepen hebben kennis met elkaar gemaakt, elkaar geïnformeerd en eerste werkafspraken gemaakt zodat in de zomermaanden ‘productie’ gemaakt kon worden in subgroepjes, eventueel in estafettevorm.

Per projectgroep is stilgestaan bij 3 vragen:

  1. Stel dat deze projectgroep maximaal succesvol is, welk resultaat wordt dan behaald? Wat is de gedroomde uitkomst en wat merken de mensen in de regio daarvan?
  2. Wat is er voor nodig om dat resultaat ook echt te boeken? Denk aan bepaalde mensen in je team, of bepaalde contacten. Of misschien bepaalde onderzoeken of middelen.
  3. Wat is de eerste actie die het team in de benen brengt? Wat ga je nu als eerste doen?