Studenten presenteren innovatieve dorpsvisies voor Ooltgensplaat en Dinteloord

Studenten van de opleiding Urban Design aan de NHTV in Breda hebben in het kader van het atelier Dorp en Landschap voor de derde keer een bijdrage geleverd. In het atelier is aandacht besteed aan de analyse en vormgeving van dorpskernen en het aangrenzende landschap. De tweedejaars studenten is gevraagd een ruimtelijke dorpsvisie voor de kernen Dinteloord en Ooltgensplaat op te stellen, inclusief een ruimtelijk voorstel voor nieuw programma/nieuwe ontwikkelingen met minimaal 150 (recreatie)woningen in de periode tot 2030. De opgave gaat in op één van de thema’s van Waterpoort: Familie van Waterpoorten. Aan het Volkerak-Zoommeer is een vijftal kernen en plekken geduid als familieleden. De waterpoorten verschillen onderling, maar de vijf waterpoorten zijn door hun ligging aan het water wel duidelijk verbonden met elkaar. In samenspraak met Waterpoort zoomt dit atelier in op een tweetal ‘familieleden’ van Waterpoort, te weten Ooltgensplaat en Dinteloord.

Op 10 december presenteerden 6 studenten hun plannen aan de wethouder Daan Markwat, Ronald Kramps (gebiedsmanager Waterpoort) en enkele betrokken bewoners. Iedereen was positief verrast over deze presentaties, zowel inhoudelijk als over de wijze waarop deze werden toegelicht. Voor Ooltgensplaat resulteerde dit in plannen waarbij de Hellegatsplaten werden uitgebreid en je in het gebied op zogenaamde eilanden kunt wonen. Ook stelde studenten voor om het havenkanaal te voorzien van deltabestendige woningen en woningen in de polder. Fort Prins Frederik kreeg in de plannen een kwaliteitsimpuls met kansen voor een recreatief programma. Voor Dinteloord werden plannen gepresenteerd variërend van wonen tussen de zilte teelten tot dijk- en werfwonen aan het havenkanaal. Ook is er een plan uitgewerkt waarin de Dintelse Gorzen zijn doorgetrokken door het gedeeltelijk onder water zetten van de polder. Met het afgegraven zand wordt elders het gebied opgehoogd en kan er op de eilanden worden gewoond.

Lees meer in het Artikel Urban Design Waterpoort 2015.