Stroomgaten

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Met het project ‘Markering Stroomgaten’ wil initiatiefnemer Koos Hage in samenwerking met het Watersnoodmuseum alle 96 stroomgaten, die zijn ontstaan ten gevolge van de Ramp, markeren door middel van een sobere, basalten markeringszuil.

Doel is om inzichtelijk te maken waar de stroomgaten zich bevonden, en om naar aanleiding van die markering de verhalen te vertellen over de Watersnoodramp.

Afgelopen maanden hebben alle zes Waterpoort-gemeenten inclusief waterschap Brabantse Delta besloten de plaatsing van in totaal 40 markeringszuilen voor hun rekening te nemen. Volgens de Atlas van de Watersnood 1953 van Koos Hage bevinden zich op het grondgebied van de Waterpoort-gemeenten 37 van de 96 stroomgaten. Omdat waterschap Brabantse Delta ook partner is neemt zij 2 stenen in Lage Zwaluwe en 1 steen in Ossendrecht voor haar rekening.

Tot slot heeft de samenwerkingsorganisatie Waterpoort budget beschikbaar gesteld voor een regionale Stroomgatsteen. In nauw overleg met de gemeente Bergen op Zoom en de dorpsraden en heemkundekringen van Halsteren en Lepelstraat zal hiervoor een passende locatie in Halsteren gevonden worden.