Sportvisserij en Waterpoort

Vele tienduizenden sportvissers gooien jaarlijks een hengeltje uit in de wateren binnen het gebied van Waterpoort. Zowel bewoners als (inter)nationale toeristen en recreanten genieten van de waterrijkdom en de goede sportvisserijmogelijkheden die het gebied omvat. Juist die laatste groep groeit – mede door FishinginHolland.com – sterk in omvang. Wateren als het Hollands Diep en het Volkerak-Zoommeer hebben internationaal aanzien als het gaat om grote roofvissen zoals snoek, baars en snoekbaars. Kleinere wateren zoals de Cruijslandse Kreken en het Mark-Vlietsysteem bieden de sportvisser ongekende mogelijkheden met goed toegankelijke en bevisbare visstekken. Kortom: Waterpoort heeft voor iedere sportvisser wat te bieden.
In tegenstelling tot andere gebruikers, zijn sportvissers niet vies van een beetje wind of regen. Ook, of misschien wel met name buiten het bekende toeristenseizoen wordt veel gevist. Voor ondernemers in de verblijfsrecreatie ligt hier een kans!
Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteunt hengelsportverenigingen, behartigt de belangen van de hengelsport en promoot de sportvisserij in de regio. Daarnaast zorgt Sportvisserij ZWN met een eigen BOA apparaat voor controle en handhaving op en aan het water en laten we door de inzet van vismeesters de jeugd in contact komen met de waterrijke natuur. Sportvisserij ZWN wil graag partner zijn van Waterpoort om de kansen die de sportvisserij heeft voor recreatie, toerisme, zorg en gezondheid in gezamenlijkheid nog beter te benutten.