RUIMTELIJK STREEFBEELD GEREED VOOR FORT HENRICUS

De projectgroep Fort Henricus heeft een belangrijke nieuwe stap gezet in de verkenning van de beoogde gebiedsontwikkeling; het ruimtelijk streefbeeld is gereed! Het is als hoofdstuk 13 opgenomen in een nieuwe versie (4.0) van het plakboek (pagina’s 133 tot en met 149). Naast tekst bevat dit hoofdstuk ook kaarten en profieltekeningen. De link om het digitale plakboek te bekijken blijft ongewijzigd;

http://waterpoortwerkt.nl/plakboek-fort-henricus

 

Natuurmonumenten laat momenteel de laatste hand leggen aan het herstel van het fort, de toegang en de plaatsing van recreatieve elementen (‘fase 1’). Het streven is om bij de nieuwe ontwikkelingen (‘fase 2’) een deel van de buitenwal van het fort te herstellen en de ruimte rond het gemaal te gebruiken als blikvanger en uitvalsbasis voor nieuwe recreatieve activiteiten. Diverse bebouwing zal daarvoor het veld moeten ruimen en er is (opnieuw) heel wat grondwerk voor nodig.

 

Historische referentie

Naast het Ruimtelijk Streefbeeld is ook hoofdstuk 12 (pagina 108 tot en met 130) nieuw in het plakboek; de historische referentie. In dit hoofdstuk zijn alle relevante afbeeldingen uit het boek ‘Het Fort Henricus te Steenbergen’ van Han Leune opgenomen. Dit boek dient als houvast bij de verdere ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Open planproces

De projectgroep Fort Henricus doorloopt een open planproces en het ruimtelijk streefbeeld helpt om hierin de juiste gesprekken te voeren met ondernemers en andere partijen. Het ruimtelijk streefbeeld laat zien aan welke richting de projectgroep zit te denken en is een uitnodiging om de inrichting en invulling samen met andere partijen verder in elkaar te knutselen in een ontwerp. Het is dus niet iets wat in beton gegoten is omdat onbekende factoren, zoals de gewenste activiteiten, samenhangen met de inrichting. Bovendien; er is op dit moment nog geen financiering voor. Ook dit gaat onderwerp van gesprek zijn.

 

Vragen aan ondernemers

De projectgroep wil het fort en de directe omgeving als één geheel ontwikkelen. Dat betekent dat de inrichting, het beheer, de historische context, het verhaal, de betrokkenheid van de gemeenschap én het ondernemerschap op elkaar afgestemd moeten worden en blijven. Dit gaat gepaard met nog een hoop vragen. De projectgroep gaat die vragen binnenkort aan ondernemers stellen. Ondernemers die zich reeds bij Waterpoort of de gemeente gemeld hebben krijgen hier bericht over. Ook wordt hier via openbare communicatiemiddelen over gecommuniceerd.

 

Contact

De projectgroep Fort Henricus werkt onder begeleiding van Waterpoort en bestaat uit Natuurmonumenten, de gemeente Steenbergen, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant. Je kunt voor vragen of opmerkingen over de beoogde ontwikkelingen rond Fort Henricus contact opnemen met Thijs Witjes van Waterpoort (T: 06-18303452, E: mwitjes@brabant.nl)