Promotietour Waterpoort Armada zeer leerzaam

Hoe kom je tot meer beleving rondom het thema water? En welke mogelijkheden zijn er om Waterpoort meer bekendheid te geven bij bewoners in het gebied?
De bestuurders van Waterpoort hebben medio 2014 aan Wim Noordzij (Northside BV uit Oude Tonge) de opdracht gegeven een rondreizend evenement te ontwerpen dat in de Waterpoortgemeenten de havens en forten aandoet. Een evenement dat slim gebruik maakt van bestaande evenementen en een middel is om het verhaal van Waterpoort te vertellen. Het is de bedoeling dat de Waterpoort Armada uitvoering geeft aan de ambitie van de Waterpoort partners om een bijdrage te leveren aan de promotie van het Waterpoortgebied, de regionale ontwikkeling, het culturele klimaat positief te beïnvloeden en economische spin off te realiseren.
 
De “Waterpoort Armada” start in het najaar van 2015, maar de promotie van dit bijzondere evenement heeft de afgelopen weken op kleine schaal al plaatsgevonden in de havens van Steenbergen, Sluishaven, Oudenbosch, Willemstad en Tholen. In deze havens hebben de bezoekers van de Armada kennis kunnen maken met ambassadeur van Waterpoort Admiraal Pier de Poartere, een promotiefilm over Waterpoort kunnen zien en kunnen genieten van een film via een drijf-in bioscoop. Bovendien hebben jong en oud op Fort Sabina in Heijningen en Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat kunnen genieten van locatie- en meemaaktheater.
 
Hoewel de evenementen niet veel bezoekers hebben getrokken vinden we deze eerste editie geslaagd door de processen en procedures die we in de verschillende gemeentes doorlopen hebben. Het opzetten van samenwerkingsverbanden met ondernemers en andere instellingen zijn een goede ervaring voor het komende jaar. Zeer arbeidsintensief en zeer wisselend qua ervaringen maar altijd een positieve insteek en bereidwilligheid om samen dingen op te pakken. Er is veel aandacht geweest op social media en in de lokale bladen en het filmpje en onze zelfbenoemde ambassadeur Pier de Poartere zijn een voltreffer gebleken. 
We hebben al een hele waslijst aan evaluatiepunten aangaande datum en periode, aanhaken bij andere evenementen, communicatie, participatie, betrokkenheid en uitvoering dus daar komen we de komende maanden ongetwijfeld op terug. Wordt vervolgd!