PROJECTGROEP FORT HENRICUS VERKENT DE MARKT

‘Op zoek naar een nieuwe unieke en duurzame betekenis voor Fort Henricus’, dat is de verkenning die al even aan de gang is. Partijen als de gemeente Steenbergen, Natuurmonumenten, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant werken samen onder de vlag van Waterpoort. Het doel is het fort een ‘boost’ te geven voor de gemeenschap en dat vooral de gemeenschap zélf te laten doen. In maart van dit jaar werd daarom een ideeënavond georganiseerd, waarin alle geïnteresseerden konden delen wat ze graag zouden zien gebeuren op en rond het fort.

 

Nu is het tijd om de markt te verkennen. Hoe kijken ondernemers aan tegen de beoogde ontwikkeling op en rond het fort? Hoe willen zij samenwerken? Wat zien zij gebeuren? En wat voor aanbestedingsvorm past daar dan bij? Daarvoor heeft de projectgroep Fort Henricus een marktconsultatie uitgeschreven. De projectgroep hoopt met de opgehaalde informatie meer richting te kunnen geven aan het ontwikkeltraject.

 

Meer informatie: https://waterpoortwerkt.nl/plakboek-fort-henricus

PS Wist u dat Gert de Groot van Natuurmonumenten zijn verhaal doet over Fort Henricus in het nieuwe Waterpoort Magazine? Zie daarvoor:

https://waterpoortwerkt.nl/waterpoort-magazine-ik-ben-waterpoort/