Presentatie studenten Avans voor Spaak & Smaak

Sofia Achahbar, Nathan Schenk en Jasper Zondervan zijn tweede jaars studenten aan de AVANS Hogeschool in Breda. Zij presenteerden op 19 januari hun verslag van een onderzoek wat zij voor Spaak & Smaak deden. Dit onderzoek kwam voort uit de onderwijssamenwerking met Waterpoort. Begeleider van AVANS was Arjaan Stapert en vanuit Spaak & Smaak, Teus Slagboom.

Spaak & Smaak
Spaak & Smaak is een collectief samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheden en het onderwijs met als doel meer toeristen naar de regio trekken. Zowel Nederlanders als Vlamingen.

Onderzoek
Via sociale media kun je je zeer gedetailleerd op een doelgroep richten en met je marketing in de roos schieten. Ook vragen snelle ontwikkelingen steeds om herijking in de keuze van je communicatiemix. Dus als je je doelgroep goed kent en je kent de juiste communicatiekanalen, dan creëer je meer kansen. In dit onderzoek zochten de studenten naar een methodiek om binnen de gestelde kaders achter de doelgroep te komen. Spaak & Smaak wil van fiets- en wandelrecreanten niet alleen de meer voor de hand liggende kenmerken zoals woonplaats, leeftijd en geslacht te weten komen, maar vooral de belevingskenmerken. Want net zoals iedereen in de leisurebranche verkoopt Spaak & Smaak ook beleving.

Bronnen
De studenten keken naar bestanden uit digitale gegevensbronnen van Spaak & Smaak zoals: webanalytics en sociale mediastatistieken. En ook naar het eigen relatiebestand. Hoewel iedere bron gegevens genereert, blijkt ook iedere bron niet compleet te zijn of voor de vraagstelling een te korte historie van opbouw te hebben. Daarom blijkt de meest voor de hand liggende methode toch de persoonlijke enquête te zijn, nu ook met vragen over de beleving. De enquêtes worden nu gehouden, bijvoorbeeld op de grote vakantiebeurzen in Nederland en Vlaanderen.

Het succes van dit project komt voort uit veel aandacht besteden aan onderlinge communicatie, informatie- en kennisuitwisseling en elkaar vooral als team steeds weten te motiveren. Hierdoor werden alle noodzakelijke ingrediënten inzetbaar. Over het vervolg van dit onderzoek vindt momenteel overleg plaats met een nieuwe groep studenten.

Auteur: Teus Slagboom