Prachtige casussen brengen iedereen in beweging

Door:
Dimph Rubbens, verbinder onderwijs en Waterpoort, onderwijsadviseur, dierenpensionhoudster in Standdaarbuiten, voorzitter Energiek Moerdijk, begeleider Waterpoort Academy.

Tijdens de 5e Waterpoort Academy in het mooie Mauritshuis in Willemstad, worden 12 personen uit het Waterpoort gebied ondergedompeld  in co-creatie, 3.0 gebiedsontwikkeling, modus 2 werken en andere Waterpoortconcepten. De Academy geeft Waterpoort als gebiedsontwikkeling een boost, haalt het trotse gevoel bij de deelnemers boven tafel en brengt de verbindende energie bij iedereen naar boven.

Het is fantastisch om in een super diverse groep van personen samen vanuit ieders persoonlijke ambitie oplossingsgericht aan het werk te gaan. De Waterpoortacademy omschrijft haar ambitieuze leerdoelen en resultaat als volgt:

Leerdoelen en resultaat Waterpoortacademy
Na deelname aan de Academy is elke deelnemer in staat om de noodzaak, de kenmerken, de mogelijkheden en de voorwaarden van gebiedsontwikkeling op basis van gebiedseigen dynamiek te uit te leggen in de eigen omgeving, de eigen organisatie of de eigen projecten. Elke deelnemer is bovendien in staat om de gebiedsontwikkeling te vertalen naar rol-specifieke kenmerken voor de initiator (degene met een idee), actor (persoon die helpt bij de uitvoering) en ondersteuner en heeft de vaardigheden geleerd van de strategische ontwikkelaar.

Het is fantastisch om binnen de Waterpoort Academy als begeleider een groepje deelnemers te ondersteunen in hun droom en te werken vanuit hun persoonlijke ambitie, die te verbinden met anderen (medestanders zoeken) en op zoek te gaan naar personen die hen kunnen helpen en ook voor jou wat kunnen uitvoeren.

Als het niet persoonlijk is, is het niet
modus 1 – modus 2

Als het niet verbonden is, werkt het niet
2×2 vragen

Als het niet driehoekig is, ontwikkelt het niet
driehoeken maken

Prachtige casussen brengen iedereen in beweging om persoonlijke dromen te laten uitkomen in de context en de meerwaarde van het gebied Waterpoort. Prachtige dromen worden vervuld tijdens de vijfde Academy: vitaliseren van de kleine kernen in het Waterpoortgebied, jonge studenten van een ROC serieus nemen als kritische gebruikers van het VVV, GEOpark ontwikkeling, jachthavens die activiteiten verbinden in het achterland, gastheren digitaal verbinden, extra groene speelruimte voor kinderen, landbouw in Waterpoort nog beter op de kaart zetten.

Het is een cadeautje om mee te mogen denken in de persoonlijke dromen van al deze betrokkenen in Waterpoort, die een klein stukje of voor een groot deel worden waargemaakt,.