Positieve start van nieuwe impuls aan gebiedsproces Volkerak-Zoommeer

Op 22 maart 2023 organiseerden Waterpoort en Zuidwestelijke Delta een interactieve gebiedssessie op de Oesterdam over het Volkerak-Zoommeer. Ruim veertig deelnemers bogen zich met vijf inspirerende sprekers over de vraag hoe we onze delta kunnen versterken. ‘Een nóg mooier Volkerak-Zoommeer is een kwestie van samenwerken,’ was een van de conclusies.

 

Zoet

Het verschil tussen zout en zoet is op papier maar één lettertje. Toch was de toekomst van het Volkerak-Zoommeer twaalf jaar lang onderwerp van gesprek. ‘Pas in 2020 gaf de minister duidelijkheid dat het meer zoet blijft,’ vertelt Jaap van Doesburg, gebiedscoördinator voor Waterpoort en lid van het Programmateam Zuidwestelijke Delta. ‘Al die tijd bleven investeringen uit,’ zegt Waterpoortvoorzitter Thomas Zwiers. ‘En dat is logisch als er geen duidelijkheid is.’ Ook Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta, is opgelucht: ‘We hoeven niet langer de discussie te voeren over zoet of zout. Het Volkerak-Zoommeer blijft zoet. Nu kunnen we richting gaan geven.’

 

Stad van oesterbanken

Maar hoe doe je dat precies, richting geven? Ro Koster van RO&AD architecten is er al drie jaar mee bezig. Toch heeft hij maar een paar minuten nodig om een beeld te schetsen van de verdronken stad Reymerswael die precies voor de Oesterdam heeft gelegen. Bovendien maakt hij de deelnemers enthousiast over de plannen voor een landschap van vogeleilanden en oesterbanken waarin we de contouren van de oude stad weer kunnen beleven. ‘Cultureel erfgoed kan prima samengaan met natuur en veiligheid,’ sluit hij zijn energieke verhaal af.

Nieuwe impuls Volkerak-Zoommeer

Er staat nog heel wat te doen in het gebied van het Volkerak-Zoommeer. Wouter Quist van Rijkswaterstaat vertelt dat er veel grote opgaven liggen nu het ministerie heeft besloten om water en bodem sturend te maken bij de inrichting van het Nederlandse landschap. ‘We moeten de waterkwaliteit verbeteren én het hele gebied een boost vooruit geven. Maar kan dat allemaal wel? Of kunnen we dat alleen in samenwerking realiseren?’ Om dat te onderzoeken worden er via pitches vier belangrijke thema’s uitgelicht waarop het publiek direct kan reageren.

 

Positieve energie

Na elke pitch borrelen er al allerlei ideeën op om het Volkerak-Zoommeer te versterken, zowel voor de korte als de lange termijn. Zowel Thomas als Paul zijn blij met de positieve energie die uit deze sessie naar voren komt en ze benadrukken dat dit pas het startmoment is van het proces. In juni wordt een vervolgsessie gepland. ‘Maar daar hoeven we niet op te wachten,’ vindt Paul. ‘Wie nu al verder wil praten is van harte welkom. We faciliteren alle goede ideeën om het Volkerak-Zoommeer te versterken.’