Overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020-2023’ ondertekend

Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2020 – 2023’ hebben 34 partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland besloten tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied.

 

Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Daarin zijn verschillende thema’s benoemd: de hoofdthema’s Water, Deltanatuur/landschap en Erfgoed en de subthema’s landbouw, energie en leefbaarheid. Waterpoort ondersteunt daarnaast initiatieven die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. In de komende vier jaar starten projecten, die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

 

Naast de bestaande 26 partners zijn op 10 oktober jl. maar liefst 8 nieuwe organisaties partner geworden van Waterpoort. Dit zijn:

  • Rijkswaterstaat, regio West-Nederland Zuid, District Zuid
  • Stichting Het Zeeuwse Landschap
  • Has Hogeschool
  • Havenbedrijf Moerdijk
  • Sportvisserij Zuidwest Nederland
  • Hiswa Vereniging
  • Koninklijk Nederlands Watersportverbond
  • Alliantie Zuiderwaterlinie

 

Met deze nieuwe partners krijgt Waterpoort een nog sterkere basis om de gezamenlijke doelen in dit gebied te realiseren.