Op zoek naar de bron van Waterpoort

In de op 1 oktober 2010 vastgestelde structuurvisie benoemt de provincie NoordBrabant negen gebiedsontwikkelingen. Waterpoort is één van de drie ‘nieuwe’ gebiedsontwikkelingen waarvan de provincie de zogenaamde preverkenning is gestart. Er is samenwerking gezocht met Zuid-Holland en Zeeland. Dit is een verslag van de excursie en ateliers, najaar 2010.

Op zoek naar de bron van Waterpoort