OP DE GOLF VAN 2018 JAAR VAN HET WATER

Tijdens de netwerkdag van Waterpoort in november 2017 werd een golfbeweging in gang gezet voor 2018 als ‘Jaar van het Water’. Waterpoort-partners zoals waterschap Brabantse Delta, Evides en Brabant Water zorgden voor een krachtige golf met allerlei activiteiten binnen het thema Water. De golf leidde ons in het begin van het jaar langs de opening van het gemaal Westland in Steenbergen, de start van het initiatief voor markering van stroomgaten en de bevestiging van samenwerking rond de Cruijslandse Kreken in Steenbergen. Vervolgens voer de golf van de Waterpoortloop met start en finish op Ooltgensplaat naar de opdrachtverlening arrangementontwikkeling Waterpoort in samenwerking met de riviercruisesector. Via de Week van ons Water zagen we de start van de pilot om de Waterpoort-pont bij Fort Sabina in Moerdijk aan te laten meren en in Bergen op Zoom zagen we de opening van het fort de Waterschans. Het bleef golven tot het najaar met het Festival Waterrijk in Bergen op Zoom, de Bietentocht in Steenbergen en een wegens succes verlengde serie excursie over water bij de SuikerUnie. We mogen spreken van een succesvol 2018 jaar van het Water die nog lang zal nagolven!

 

Meer informatie: https://waterpoortwerkt.nl/jaar-van-het-water/