Ontwikkeling Roterij Stampersgat

Wethouder Bert Suijkerbuijk en eigenaar Jan van Middelkoop hebben op 17 februari 2014 de nieuwe plannen voor scheepsonderhoudswerf “de Roterij” in Stampersgat gepresenteerd. De Roterij zal in verschillende fases uitgroeien naar een volwaardig bedrijf gericht op het onderhoud van schepen. Ook komt er een jachthaven voor ca. 60 ligplaatsen en komt er een kleine horecavoorziening. De van oudsher aanwezige historische bebouwing van de voormalige vlasroterij blijft bestaan.

Recreatie
Het is de bedoeling de bestaande scheepshelling te overkappen en de ligging aan het water beter te benutten. Daarnaast gaan nieuwe bomen en planten ervoor zorgen dat het een prettige plek wordt om te verblijven. Jan van Middelkoop wil ook graag een zogenaamd “wandel-ommetje” vanuit Stampersgat langs het water naar de Roterij. Er wordt ook gekeken naar een samenwerking met de camping door het aanbieden van kano- en boottochtjes met een overnachting op de camping. Kortom volop plannen om met de Roterij het recreatieaanbod aan de noordkant van de gemeente te stimuleren.

Waterpoort
De plannen zijn inmiddels via Waterpoort met verschillende partijen besproken zoals de provincie Noord-Brabant, het Waterschap, de Samenstichting Stampersgat en de camping ‘onder de dijk’. Dit heeft als voordeel dat meteen alle randvoorwaarden voor het vervolg in beeld zijn gebracht en er is gekeken naar de meerwaarde van de ontwikkeling voor, Stampersgat, de gemeente Halderberge en de regio. Het initiatief geeft het gebied een nadrukkelijke kwaliteitsimpuls.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.halderberge.nl.