Ondertekening uitvoeringsovereenkomst Cruijslandse Kreken

 

 

Uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek ondertekend; regio klaar voor uitvoering!

 

Op de ochtend van 22 februari 2018 hebben regionale partijen het Uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek ondertekend. In het hart van het gebied ondertekenden (bij agrariër Jack van Oorschot aan de Grote Spellestraat 1 in Kruisland) de agrarisch ondernemers uit de regio, Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap de overeenkomst.

 

Wat staat er in de regio te gebeuren?
De samenwerkingspartners, die tegengestelde belangen leken te hebben, lossen elkaars probleem op in een gezamenlijk project.. Boeren lossen het probleem op van waterschap, gemeenten en provincie en leggen natuur (Ecologische Verbindingszone, kreekherstel, etc.) aan op hun eigen grond. Het waterschap realiseert op haar beurt een verbeterd watersysteem ten gunste van de boeren.

Voordelen

“In samenwerking met de agrarische ondernemers gaat dit veel sneller dan wanneer we afzonderlijk zouden opereren, zoals in het verleden het geval was. Het is goedkoper, omdat de ondernemers het zelf doen, wat ook het draagvlak voor natuur positief stimuleert. Daarnaast kunnen recreatieve doelen vanuit het programma West Brabantse Waterlinie meegenomen worden. Het initiatief van de ondernemers en de ambitie van het waterschap bieden samen een unieke kans om het gebied een impuls te geven. Samenwerking met gemeenten en provincie kan de maatschappelijke winst nog verder doen toenemen”, aldus Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta namens alle partners.

 

Natuurlijk vervolg

Op 1 april 2016 ondertekenden de partners al de samenwerkingsovereenkomst “Cruijslandse Kreken en Smalle Beek”. Zij spraken daarbij af om gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op te stellen. De huidige uitvoeringsovereenkomst die vandaag is ondertekend, is een natuurlijk gevolg.

 

Onderdeel van een gebiedsontwikkeling

De Cruijslandse Kreken liggen binnen de Gebiedsontwikkeling Waterpoort. Waterpoort, een verband tussen ondernemers, overheden en burgers, stimuleert en steunt ontwikkelingen op de grens van land naar water in West Brabant. Meer informatie is hier te vinden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Lier, tel. 06-51526395